An Bord Pleanála

 

 

⚠ COVID-19 agus An Bord Pleanála ⚠
Gheofar tuilleadh eolais ar ár leathanach eolais COVID-19 agus An Bord Pleanála.

 

Achomhairc Pleanála

Eolas ginearálta maidir le hachomhairc pleanála faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt

Léargas ginearálta

Staideanna in Achomhairc Phleanála
Príomhthréithe an chórais achomharc pleanála
Achomhairc pleanála neamhbhailí
Iniúchtaí Láithreán
Saincheisteanna Comhshaoil a Bhreithniú
Ceisteanna coitianta

Treoracha

Conas Achomharc Pleanála a Dhéanamh
Céard iad na hábhair achomhairc atá ar fáil dom?
Conas Tuairim a Thabhairt ar Achomharc Pleanála
Conas Éisteacht ó Bhéal a Iarraidh maidir le hAchomharc Pleanála
Cead chun achomharc a dhéanamh
Ról na nIonadaithe Poiblí in Achomhairc Phleanála
Éisteachtaí ó Bhéal
Táillí

Treoracha Foirme agus Seicliostaí

Achomharc Pleanála: Treoir Foirme agus Seicliosta
Seicliosta (mura bhfuil an Fhoirm d’Achomhairc Phleanála á húsáid agat)
Tuairim ar Achomharc Pleanála: Treoir Foirme agus Seicliosta
Seicliosta (mura bhfuil an fhoirm maidir le tuairim a chur isteach ar achomharc pleanála á húsáid)

Foirmeacha

Achomharc Pleanála: Foirm – Leagan Word le clóscríobh agus priontáil
Achomharc Pleanála: Foirm – Leagan PDF le priontáil agus lámhscríobh
Tuairim ar Achomharc Pleanála: Leagan Word le líonadh i gcló agus le priontáil
Tuairim ar Achomharc Pleanála: Leagan PDF le priontáil agus le líonadh le lámhscríobh

Cásanna nua agus socraithe

Cásanna nua
Cásanna socraithe

Uirlisí

Áireamhán cheithre seachtaine


Téigh ar ais chuig príomhinnéacs na n-achomharc pleanála


Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 01/08/2019