An Bord Pleanála

Tionscadail Leasa Choitinn

Sa roinn seo gheobhaidh tú gach doiciméad a bhaineann le Tionscadail Leasa Choitinn aonair. Tá seacht gcinn de Thionscadal Leasa Choitinn in Éirinn, agus gheofar a sonraí ar an Liosta Aontas.

Shroich PCI0001, an tionscnamh EirGrid Idirnascaire Thuaidh-Theas, críoch den próiseas PCI agus eisíodh an cinneadh cuimsitheach 19 Nollaig, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 09/06/2015