An Bord Pleanála

Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí 2018

Úsáideann An Bord Pleanála do shonraí pearsanta ach amháin lenár seirbhísí a chur ar fáil mar a leagtar amach faoin reachtaíocht ábhartha.

Chun go gcuirimid ár seirbhísí ar fáil, éilítear orainn sonraí pearsanta áirithe, mar shampla ainmneacha, seoltaí agus cur síos ar shuíomhanna. Is féidir go mbainfear úsáid ag An Bord Pleanála as sonraí pearsanta ar leith sa bhreis a chuireann tú chugainn go deonach ionas go gcloímid le ceanglas reachtúil, chun go gcomhlíonaimid ár ndualgais agus ár bhfeidhmeanna.

Is fiú a thabhairt faoi deara gur féidir a bheith i gceist le húsáid an eolais phearsanta seo a chuireadh chugainn go deonach ná scaipeadh an eolais chuig rannpháirtithe áirithe eile agus nochtadh san fhearann poiblí maidir le haon ábhar atá os comhair an Bhoird Pleanála.

Cloíonn an úsáid seo leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.

I bhfeidhm ón 25 Bealtaine 2018.

Last modified: 24/05/2018