An Bord Pleanála

Féachaint ar Chomhad Cáis atá Socraithe: Rochtain Poiblí

Maidir leis an treoir seo

Le féachaint ar chás atá socraithe, is féidir leis an bhfoireann rochtana poiblí cabhair a thabhairt duit chun comhaid cáis a fheiceáil agus cóipeanna de cháipéisí a dhéanamh. Seo hí an Seirbhís Rochtana Poiblí.

Is féidir an treoirleabhar iomlán a íoslódáil i bhfoirm PDF anseo. [PDF, 292KB]

Clár

Féachaint ar Chomhad Cáis atá Socraithe: Seirbhís rochtana poiblí
Fáil ar chomhaid na gcásanna
Cáipéisí cásanna an Bhoird Pleanála atá ar líne
Fáil ar chomhad an cháis iomláin leis an tseirbhís rochtana poiblí atá againn
Ag féachaint ar chomhaid san oifig againn
Cáipéisí a chóipeáil agus dlí cóipchirt
Fótagrafaíocht fhéinseirbhíse de cháipéisí
Fótachóipeanna de cháipéisí
Srianta ar úsáid na bhfótachóipeanna nó ngrianghraf
Costais
Tuilleadh Eolais

Féachaint ar Chomhad Cáis atá Socraithe: Seirbhís rochtana poiblí

Le féachaint ar chás atá socraithe, is féidir leis an bhfoireann rochtana poiblí cabhair a thabhairt duit chun comhaid cáis a fheiceáil agus cóipeanna de cháipéisí a dhéanamh. Seo hí an Seirbhís Rochtana Poiblí. Ní féadtar féachaint ar chásanna iomlána faoi láthair ar an suíomh gréasáin atá againn ach táimid ag súil leis an seirbhís sin a chur ar fáil sa todhchaí.

Is féidir le rochtain poiblí cabhair a thabhairt maidir le:

Ní féidir le rochtain poiblí cabhair a thabhairt maidir le:

Cás ar bith a bhfuil cinneadh déanta ag an mBord air 3 lá ó shin nó níos mó.

Cás ar bith nach bhfuil cinneadh déanta ag an mBord air nó go bhfuil cinneadh déanta air laistigh de 3 lá.

Warning Triangle

Is oth linn nach féidir le foireann na rochtana poiblí comhaid cáis indibhidiúla nó cinntí a phlé.
Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Fáil ar chomhaid na gcásanna

De ghnáth, is féidir comhaid cásanna a scrúdú 3 lá tar éis don Bhord Pleanála an cinneadh a eisiúint.

Dé ghnáth, is féidir teacht ar chomhaid níos sine, a raibh cinneadh déanta orthu laistigh de dhá bhliain, laistigh de lá oibre nó dhó. Má rinneadh cinneadh ar chás níos mó nó dhá bhliain ó shin nó má tá bosca líníochtaí ann, tógfar idir dhá nó trí lá oibre le go dtiocfaidh siad ar ais isteach chun na hoifige.

Ar ais chuig clár na n-ábhar


Cáipéisí cásanna an Bhoird Pleanála atá ar líne

Do gach chás, is féidir breathnú orthu seo ar líne saor in aisce:

 • Tuairisc an Chigire
 • Treoir an Bhoird
 • Ordú an Bhoird

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Fáil ar chomhad an cháis iomláin leis an tseirbhís rochtana poiblí atá againn

Is féidir breathnú ar chomhaid iomlána na gcásanna trí chuairt a thabhairt ar an oifig ar laethanta seachtainiúil idir 9.15 r.n. agus 5.30 i.n. Le fiosrú má tá comhad ar fáil roimh a thagann tú isteach, déan teagmháil leis an tseirbhís rochtana poiblí againn ag publicaccess@pleanala.ie. Más féidir, déan tagairt ar uimhir chomhad an cháis atá uait nó tabhair dúinn an méid is mó eolais agus is féidir maidir leis an gcás, ar nós seoladh an láithreáin.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Ag féachaint ar chomhaid san oifig againn

Sula dtugtar comhad duit beidh ort foirm dhearbhúcháin a líonadh, atá ar fáil ar an suíomh againn nó ó ball foirne.

Tabharfar an comhad duit san áit suí san fháiltiú nó sa seomra Seán MacDiarmada. Caithfear a bheith cúramach agus tú ag scrúda na gcomhad chun iad a chosaint. Iarrtar ort:

 • ord na gcáipéisí a choimeád i gceart sa chomhad agus gan cáipéis a bhaint amach ón gclib atá ag coimeád na gcáipéisí le chéile.
 • an comhad a láimhsiú go cúramach.
 • gan a bheith ag luí ar an gcomhad nó aon rud a dhéanamh a dhéanfadh dochair don chomhad.
 • na leathanaigh a chasadh go cúramach ionas nach ndéantar damáiste nó a chuirtear filltíní iontu.
 • na cáipéisí a bhaint ó phúitse amháin ceann ar cheann ionas nach gcuirfear na cáipéisí trína chéile, agus aon rud a bhaintear ó phúitse a chur ar ais sa phúitse ceart.
 • gan comharthaí, nótaí nó Post-It a chur ar cháipéisí sa chomhad.
 • d'áit sa chomhad a mharcáil leis na duillíní nó ná comharthaí marcála eile a thabharfar duit.
 • gan a bheith ag ithe nuair atá tú ag féachaint ar na comhaid.

Cuir ball foirne ar an eolas má tá fadhb leis an gcomhad, mar shampla, má tá leathanach stróicthe ann nach bhfuil ceangailte leis an gclib a thuilleadh.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Cáipéisí a chóipeáil agus dlí cóipchirt

Is féidir cóip a dhéanamh do gach cháipéis i gcomhad pleanála. Cuireann cóipcheart coinníollacha speisialta, áfach, ar cháipéisí áirithe ar nós líníochtaí, léarscáileanna agus pleananna. Le cloí leis an dlí, cuirfimid stampa gach cóip de na cáipéisí seo le fios a thabhairt go bhfuil siad ar fáil le scrúdú amháin a dhéanamh.

Sula fhéachann tú ar chomhad, beidh ort foirm dhearbhúcháin a líonadh a chinntíonn go:

 • dtuigeann tú go bhfuil an chomhad á chur ar fáil le féachaint air agus gan aon chúis eile ag baint leis.
 • nglacann tú go mbeidh ort cead a lorg ón duine nó ón eagraíocht a chum an cháipéis má tá tú ag iarraidh níos mó cóipeanna a dhéanamh de (an sealbhóir cóipchirt).

Ní bhaineann na srianta cóipchirt seo le hOrdú an Bhoird, le Treoir an Bhoird nó le Tuarascáil an Chigire.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Fótagrafaíocht fhéinseirbhíse de cháipéisí

Is féidir grianghraif a ghlacadh de beagnach gach cháipéis i gcomhad pleanála le ceamara, táibléad, fón nó gluais eile. Ní cheadaítear feidhm splaince do cheamara nó do ghléis a úsáid. Ní cheadaítear seastáin tríchosacha nó trealamh scanta ach an oiread. Le grianghraif a ghlacadh, caithfear foirm dhearbhúcháin a líonadh. De bharr srianta cóipchirt, ní féadtar grianghraif a ghlacadh de gach cháipéis. Ní féadtar grianghraif a ghlacadh de na cáipéisí seo a leanas:

 • Plean, líníocht, sceitse nó fótamontáis ar bith.
 • Léarscáil ar bith, le léarscáileanna Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann san áireamh.
 • Cáipéisí nó eolas atá faoi chosaint chóipchirt.

Is féidir leis an bhFoireann Rochtana Poiblí fótachóipeáil a dhéanamh de cháipéisí nach féidir leat grianghraif a ghlacadh díobh. Mura bhfuil tú cinnte má tá cáipéis faoi srian nó nach bhfuil, cuir ceist ar ball foirne. Féach thuas le tuilleadh eolais a fháil maidir le srianta cóipchirt.

Tabhair faoi deara go bhfuil na grianghraif a ghlacann tú faoi dlíthe cóipchirt, príobháideachta agus cosanta sonraí agus ní féidir ach scrúdú pearsanta amháin a dhéanamh orthu. Is cion é reachtaíocht chóipchirt, chosanta sonraí agus phríobháideachta a shárú. Tá tú freagrach as aon chóip a déantar.

Tá tuilleadh eolais maidir le grianghraif a ghlacadh de chomhaid cháis an Bhord Pleanála sa treoirleabhar maidir le fótagrafaíocht fhéinseirbhíse.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Fótachóipeanna de cháipéisí

Faoi réir gnáthrialacháin cóipchirt mar a leagtar amach thuas, is féidir leat fótachóip a cheannach d'aon cháipéis ar chomhaid cháis. Má theastaíonn uait méid mór cháipéisí a fótachóipeáil, is féidir leat an t-iarratas a chur isteach agus na fótachóipeanna a bhailiú nó iad a fháil tríd an bpost níos déanaí. Ní féidir leat ach cóip amháin an cháipéis a fháil.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Srianta ar úsáid na bhfótachóipeanna nó ngrianghraf

Ní cheadaítear grianghraf ar bith a ghlactar tríd an seirbhís seo a chóipeáil, a fhoilsiú, a roinnt, a uaslódáil, nó a chur sa réim poiblí trí mheán ar bith (le meán leictreonach san áireamh, m.sh. na meáin cumarsáide nó an idirlín).

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Costais

Seirbhís

Seirbhís

Costas

Scrúdú ar chomhad nó chomhaid atá níos óige ná cúig bhliain d'aois.

Saor in Aisce

Scrúdú ar chomhad nó chomhaid atá níos sine ná cúig bhliain d'aois ach nach bhfuil uait laistigh de 24 uair den iarratas.

Saor in Aisce

Scrúdú ar chomhad nó chomhaid atá níos sine ná cúig bhliain d'aois ach atá uait laistigh de 24 uair den iarratas.

€25

Fótachóipeáil

Fótachóipeáil

Tuairisc an Chigire, Treoir Boird, Ordú Boird

Costas an leathanaigh

Cuid de cháipéis nó cáipéis iomlán

Saor in Aisce

Cáipéisí Eile

Costas an leathanaigh

A4 cóip dhubh

€0.20 an leathanach

A4 cóip dhaite

€1.25 an leathanach

A3 cóip dhubh

€0.40 an leathanach

A3 cóip dhaite

€1.75 an leathanach

A2 cóip dhubh

€2.25 an leathanach

A2 cóip dhaite

€2.75 an leathanach

A1 cóip dhubh

€3.00 an leathanach

A1 cóip daite

€3.50 an leathanach

A0 cóip dubh

€3.00 an leathanach

A0 cóip daite

€3.50 an leathanach
Íostáille
Gearrtar €1 d'íostáille ar fhótachóip.
Tá postas agus pacáistiú san áireamh ann.

Cóipeanna de CDanna

Cóipeanna de CDanna

Costas

CD Cóip de CD.

€6.00 an diosca.

Doiciméid a scanadh agus a chóipeáil ar dhiosca.

€6.00 an diosca móid aon fhótachóipeáil is gá.

Samplaí de chostais

Sampla 1

Is mian leat cóip phráinneach a fháil de chomhad laistigh de 24 uair an chloig agus beidh cóip A4 dhaite de 200 leathanach i gceist.

€275 an táille air seo.
Is ionann sin agus cóip de 200 leathanach A4 daite ag €1.25 an leathanach, a chosnóidh €250 ar an gcustaiméir, móide €25 de tháille as iarratas práinneach.

Sampla 2

Is mian leat 100 leathanach a scanadh agus a chur ar CD. Níl práinn leis.

€26 an táille air seo.
Is ionann sin agus cóip de 100 leathanach A4 ag €0.20 an leathanach, a chosnóidh €20 ar an gcustaiméir, móide €6 de tháille as an CD.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Tuilleadh Eolais

Níl an treoir seo ag maíomh gur léiriú dlíthiúil don dlí é. Rinneadh gach iarracht le chinntiú go bhfuil an treoir seo chomh cruinn agus is féidir. Ní bheidh An Bord Pleanála freagrach, áfach, as aon bheart a thagann as a úsáid.

Seo hiad a leanas na dlíthe agus rialacháin a dhéantar tagairt dóibh sa cháipéis seo maidir le rochtain phoiblí:

Ma tá cóip den doiciméid seo uait i bhformáid mhalartach nó má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an mBord Pleanála trí:

Cuairt a thabhairt ar an oifig:
Scríobh chugainn ag:

An Bord Pleanála,
64 Sráid Mhaoilbhríde,
Baile Átha Cliath 1,
D01 V902

Glaoch a chur orainn ag:

(01) 873 7104 nó LoCall: 1890 275 175

Rphost a chur chugainn ag:

publicaccess@pleanala.ie

Cuairt a thabhairt ar ár suíomh gréasáin:

www.pleanala.ie/index_ga.htm

Facs a chur chugainn ag:

(01) 872 2684
Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

An t-eagrán seo: Meitheamh 2020
Dáta an leasaithe deireanaigh: 02/06/2020