An Bord Pleanála

Struchtúr an Bhord

     
 

An Bord

 
   

Cathaoirleach

 

Daithí Breathnach

 
   

Leaschathaoirleach

 

Paul Hyde

 

    Comhaltaí Boird   Philip Jones 
        Dr. Maria FitzGerald 
        Terry Prendergast 
        Terry Ó'Niadh 
        John Connolly  
        Michelle Fagan  
        Stephen Bohan  
        Chris McGarry  
       

 

 
 

Coiste Bainistíochta

 
   

Príomhoifigeach
Iniúchóir inmheánach

 

Loretta Lambkin
Diarmuid Collins

 
   

 

 

 

 

 
   

Gnóthaí Corparáideacha

 
   

Stiúrthóir Gnóthaí Corparáideacha

 

Gerard Egan

 

           
   

Oifigigh Riaracháin Shinsearacha

     
   

Rúnaí/Dlí

 

Chris Clarke

 
   

Acmhainní Daonna

 

Brid Hill

 
   

Bainistíocht Saoráidí Comhshaoil

 

Mary Kelly

 
   

Cúrsaí Airgeadais

 

Carol Moloney

 
   

Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide

 

Paddy Tallon

 
 
   

Cúrsaí Pleanála

 
   

Stiúrthóir Pleanála

 

Rachel Kenny

 
   

Stiúrthóirí Cúnta Pleanála

 

Anne Marie O'Connor
Philip Green
Brendan Wyse
Tom Rabbette

 
           
   

Oifigigh Riaracháin Shinsearacha

     
   
Achomhairc
Bonneagar Straitéiseach
 

Mary Holohan
Ellen Morrin

 
   
 
 

 

 
           

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 13/03/2019