An Bord Pleanála

Achomhairc pleanála neamhbhailí

  Na cúiseanna a mbíonn achomhairc pleanála áirithe neamhbhailí
  Nuair a fhaighimid achomharc, déanaimid seic go gcloíonn an t-achomharc leis na critéir dochta a leagtar amach sa dlí a bhaineann le hachomharc bailí. Chuile bhliain, fógraítear go mbíonn 8% go 10% de na hachomhairc a fhaightear san oifig neamhbhailí. Tá roinnt cúiseanna a bhfógraítear go bhfuil achomharc neamhbhailí. Roinnt de na príomhchúiseanna atá ann ná:

  Táillí
  Baineann táillí áirithe leis na cineál achomharc éagsúil. Caithfear go n-íocfar an táille oiriúnach ag an am céanna a chuirtear isteach an t-achomharc. Muna n-íocfar táille ar bith nó muna gcloíonn méid na táille leis an méid atá oiriúnach, beidh an t-achomharc neamhbhailí.

  Déanach
  Tá ceithre seachtaine ann le hachomharc a chur isteach, ag tosú ón lá a dhéantar cinneadh ag an údarás pleanála. Is tábhachtach an rud é a thabhairt faoi deara nach dtosaíonn an tréimhse cheithre seachtaine seo ar an lá a fhaigheann tú an cinneadh.

  Tá áireamhán ar fáil ar an suíomh idirlíne againn le cabhrú leat an lá is déanaí le hachomharc a chur isteach a chinntiú. Caithfear go bhfaightear an t-achomharc faoi 5.30in ar an lá deireanach a cheadaítear achomharc a chur isteach. Ní ghlacfar le hachomhairc a fhaightear tar éis 5.30in ar an lá deireanach agus beidh siad neamhbhailí, fiú má tá siad postmharcáilte ar an lá deireanach.

  Ainm agus Seoladh
  Caithfear go bhfuil ainm agus seoladh an duine atá ag cur an achomhairc isteach ar an doiciméad. Má tá gníomhaire pleanála nó comhairleoir ag obair ar do shon, caithfear go bhfuil a (h)ainm agus s(h)eoladh ann chomh maith leo siúd atá agat.

  Gan admháil
  Maidir le hachomhairc ó daoine nach iarrthóirí iad go hiarratas pleanála (tríú pháirtí), deirtear sa dlí go gcaithfear admháil a fháil ón údarás pleanála a chinntíonn gur chuir tú aighneacht isteach ag céim an iarratais leis an údarás pleanála.

  Muna raibh tú páirteach ag céim an iarratais, de ghnáth ní féidir leat achomharc a dhéanamh ar chinneadh an údaráis pleanála. I gcásanna áirithe, is féidir go mbeidh tú in ann achomharc a chur isteach agus faightear tuilleadh eolas sa bhileog eolais "Céard iad na hábhair achomhairc atá ar fáil dom?" ar na cásanna airithe seo.

  Má chuireadh achomharc isteach ar an iarratas cheana féin ag duine eile, b'fhéidir go gcuirfeá tuairim isteach ar an gcás. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar an suíomh idirlíne atá againn maidir le tuairimí agus an difríocht atá eatarthu agus achomhairc.

  Cúis nó ábhar an achomhairc
  Caithfear ráiteas nó 'forais' a bheith ag achomhairc bailí ina bhfuil na cúiseanna pleanála ar cén fáth a bhfuil tú ag iarraidh cinneadh an údaráis pleanála a achomharc.

  Achomharc a chur i mbosca litreach na hoifige
  Ní féidir linn glacadh le d'achomharc má chuirtear sa bhosca poist é, mar ní cloífidh sé sin le riachtanais achomhairc bailí. Má tá am fágtha le d'achomharc a chur isteach, is féidir leat é a chur sa phost nó a chur chugainn go pearsanta do dhuine ón bhfoireann anseo ar an lá oibre dar gcionn a bhfuil an oifig ar oscailt. Caithfear go bhfuil d'achomharc faighte againn faoi 5.30in ar an lá deireanach gur féidir achomharc a chur isteach, áfach.

  I ndiaidh do dearbhú a dhéanamh go bhfuil achomharc neamhbhailí
  Má tá d'achomharc neamhbhailí, cuirfimid do cháipéisí ar ais chugat agus déanfaimid aisíocaíocht ar an táille chugat.

  Má tá go leor ama fágtha agus má tá tú in ann na ceanglais dlíthiúla a shárú, is féidir leat d'achomharc a chur isteach arís. Is féidir teacht ar na riachtanais a bhfuil ag teastáil chun achomharc bailí a dhéanamh sa bhileog eolais againn maidir le achomharc a chur isteach.

  Tabhair faoi deara go gcaithfear an táille iomlán a íoc arís má tá tú ag cur d'achomhairc isteach arís, fiú muna bhfuil d'aisíoc táille faighte agat go fóill. Is fiú é seo le chinntiú go gcloíonn tú le riachtanas achomhairc bailí.

  Tuilleadh Eolais

  Níl an treoir seo ag maíomh gur léiriú dlíthiúil don dlí é. Rinneamar ár ndícheall a bhileog eolais seo a chur le chéile chomh cruinn agus is féidir. Ní bheidh An Bord Pleanála freagrach as aon gníomh a thiocfaidh as, áfach.

  Seo hiad a leanas na dlíthe agus na rialacháin a dhéantar tagairt dóibh sa cháipéis seo:
  Na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, arna leasú
  Rialacháin phleanála agus forbartha, arna leasú

  Má tá an cháipéis seo ag teastáil uait i bhfoirm inrochtana nó má tá tuilleadh eolais ag teastáil uait, le do thoil déan teagmháil leis an mBord Pleanála:

  An t-eagrán seo: Meán Fómhair 2018


 

 

 
Dáta an leasaithe deireanaigh: 14/09/2018