An Bord Pleanála

Conas Tuairim a Thabhairt ar Achomharc Pleanála

Gheobhaidh tú eolas sa treoir seo ar an tslí le tuairim a thabhairt ar achomharc bailí pleanála. Is féidir leat do thuairim a chur chugainn ar an bhFoirm chun Tuairim a Thabhairt ar Achomharc Pleanála. Gheobhaidh tú an fhoirm ar ár suíomh gréasáin www.pleanala.ie nó ó oifig An Bhoird Pleanála. Is féidir tuairim i scríbhinn a chur chugainn i gcónaí.

Tá ár ndícheall déanta againn chun treoir chruinn chabhrach a chur ar fáil, ach ní treoir dlí é.

Is féidir an treoirleabhar iomlán a íoslódáil i bhfoirm PDF anseo [PDF, 283KB]

 

Clár

Cad is tuairim ann?
Conas tuairim a thabhairt
Tar éis do thuairim a thabhairt
Ceisteanna Coitianta
Reachtaíocht
Déan teagmháil linn

 

Cad is tuairim ann?

Is ionann tuairim agus do dhearcadh a thabhairt ar achomharc bailí chuig an mBord Pleanála.

warning Cad is achomharc ann?
I gcoitinne, ní mór do dhuine ar bith ar mian léi nó leis forbairt a dhéanamh iarratas a dhéanamh ar chead pleanála chuig a gcomhairle contae, a gcomhairle cathrach nó a gcomhairle cathrach agus contae (an t-údarás pleanála). Déanfaidh an t-údarás pleanála cinneadh ar an iarratas cead pleanála a dheonú nó a dhiúltú. Is féidir an cinneadh seo a achomharc chuig an mBord Pleanála.

Cé ar féidir leo tuairim a thabhairt?
Féadfaidh duine ar bith tuairim a thabhairt más amhlaidh nach rannpháirtí san achomharc iad cheana féin. Ní féidir tuairim a thabhairt ach amháin má tá achomharc bailí déanta ag duine éigin ar chinneadh údaráis pleanála ar iarratas pleanála.

Conas tuairim a thabhairt

Conas a thugaim mo thuairim?
Ní mór duit do thuairim a thabhairt i scríbhinn agus é a chur sa phost nó a thabhairt isteach san oifig chugainn. féidir tuairim a thabhairt ar líne faoi láthair. Tá Foirm le haghaidh Tuairim ar Achomharc Pleanála ann le líonadh isteach. Is féidir doiciméad a chlóscríobh nó a lámhscríobh. Mar sin féin, ní gá duit an fhoirm seo a líonadh isteach chun tuairim a thabhairt. Is féidir an fhoirm a úsáid scríobh chugainn.

Cá mhéad ama atá agam le tuairim a thabhairt?
teorainneacha dochta ama ann chun tuairimí a thabhairt, ag brath ar an gcás.


1. Is mian leat tuairim a thabhairt ar achomharc pleanála atá os comhair an Bhoird Pleanála faoi láthair.
Is é ceithre seachtaine an teorainn ama, ó dháta an achomhairc nó an achomhairc is déanaí.
Sampla

Faigheann an Bord Pleanála an t-achomharc deiridh Dé hAoine 5 Aibreán, mar sin is é an Déardaoin 2 Bealtaine an lá deiridh le do thuairim a fháil, roimh 5.30 san iarnóin.


Apr5

2. Is mian leat tuairim a thabhairt de bharr fógra poiblí foilsithe ina ndeirtear gur iarr agus go bhfuair an Bord Pleanála tuairisc mheasúnú tionchair timpeallachta.
Is é cúig seachtaine an teorainn ama, ó dháta foilsithe an fhógra phoiblí.
Sampla

Foilsítear an fógra poiblí Dé Céadaoin 2 Lúnasa, mar sin is é Dé Máirt 5 Meán Fómhair an lá deiridh le do thuairim a fháil, roimh 5.30 san iarnóin.


3. Is mian leat tuairim a thabhairt de bhrí gur iarr an Bord Pleanála ar an iarratasóir fógra eile suímh nó nuachtáin a fhoilsiú.
Is é ceithre seachtaine an teorainn ama, ón dáta ar a bhfógraítear an fógra suímh nó nuachtáin.
Sampla

Foilsítear an fógra poiblí Dé hAoine 4 Deireadh Fómhair, mar sin is é Déardaoin 31 Deireadh Fómhair an lá deiridh le do thuairim a fháil, roimh 5.30 san iarnóin.

Oct4

Tá áiritheoir féilire ar ár suíomh gréasáin a chabhróidh leat an dáta deiridh do d’achomhairc a oibriú amach. Tá rialacha difriúla ann mar gheall teorainneacha ama idir an 24 Nollaig agus 1 Eanáir (agus an dá dháta san áireamh) ar féidir leo difríocht a dhéanamh don dáta deiridh.

Cá mhéad a chosnaíonn sé tuairim a thabhairt?
Caoga euro (€50) a chosnaíonn sé tuairim a thabhairt. Ní mór duit féachaint chuige go gcuirtear an táille cheart isteach leis an iarratas. Ní ghearrtar aon táille ar eagraíochtaí áirithe atá leagtha amach sna Rialacháin. Gheobhaidh tú liosta iomlán na n-eagraíochtaí sin inár dTreoir maidir le Táillí agus Muirir.

Conas is féidir liom íoc as tuairim a thabhairt?
Tá modhanna éagsúla ann chun táille a íoc leis an mBord Pleanála.

 

Ag an deasc fáiltithe Leis an bpost

Airgead tirim

Glactar leo Ní mholtar duit airgead tirim a chur chugainn riamh leis an bpost.

Cártaí Dochair / Creidmheasa

Glactar leo Ní ghlactar leo

Seiceanna

Glactar leo Glactar leo

Dréachtaí baincéara

Glactar leo Glactar leo

Orduithe Poist

Glactar leo Glactar leo

Gheofar tuilleadh sonraí sa Treoir do Tháillí agus Muirir agus faoi conas is féidir leat táillí a íoc ar ár suíomh gréasáin.

Cad a chaithfear a chur ar fáil i mo thuairim?
Ba chóir duit forais do thuairime (na cúiseanna agus na hargóintí) agus aon mhír is mian leat a chur ar fáil a ullmhú go cúramach. Ní bheidh cead agat aon rud eile a chur isteach tar éis an tuairim a thabhairt, ach amháin má iarraimid ort. Ní féidir leis an mBord Pleanála aon saincheist a chur san áireamh nach saincheist phleanála í.

Chun tuairim iomlán bhailí a thabhairt:

  Ní mór duit an tuairim a thabhairt i scríbhinn (clóscríofa nó lámhscríofa)
  Ní mór duit d'ainm agus do sheoladh a bheith soiléir. Má tá gníomhaire ag gníomhú ar do shon, ní mór don gníomhaire a (h)ainm agus a s(h)eoladh a thabhairt mar aon le d'ainm agus do sheoladh.

  Ní mór duit dóthain mionsonraí a thabhairt le gur féidir an t-iarratas is mian leat a achomharc lena mbaineann an tuairim a aithint gan dua. Seo samplaí de na mionsonraí a nglacaimid leo:
  • cóip de chinneadh an údaráis pleanála,
  • ainm an údaráis pleanála agus uimhir thagartha an chláir pleanála (mar shampla:) Comhairle Cathrach Bhaile Crainn, 23719/18), nó
  • uimhir thagartha an Bhoird Pleanála (mar shampla: ABP-300000-19).

  Ní mór duit na nithe seo a leanas a chur ar fáil dúinn:
  • na forais phleanála le do thuairim (cúiseanna agus argóintí), agus
  • aon mhír eile is mian leat a chur leis chun tacú le forais do thuairime.
  Ní mór duit an táille €50 a íoc.
  Ní mór duit do thuairim a thabhairt in am.

Gheobhaidh tú seicliosta a chabhróidh leat do thuairim a thabhairt ár suíomh gréasáin nó trí theagmháil a dhéanamh linn.

Cad é an seoladh don tuairim?

Ní mór duit:

 • é a chur sa phost chuig: An Rúnaí, An Bord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902 • é a thabhairt do bhall d’fhoireann An Bhoird Pleanála ag ár n-oifigí le linn uaireanta oifige - Ó Luan go hAoine, óna 9.15 ar maidin go dtí a 5.30 tráthnóna. Ní féidir leis an bhfoireann slándála san oifig glacadh le tuairimí.

warning

Ní féidir an tuairim a chur i mbosca litreacha na hoifige ná a sheoladh chugainn le ríomhphost; má dhéanann, tuairim neamhbhailí a bheidh ann. Bíonn an oifig dúnta ag an deireadh seachtaine, ar laethanta saoire phoiblí agus ar laethanta fógartha eile amhail Lá Nollag agus Aoine an Chéasta.

An bhfaighidh mé admháil má thugaim an tuairim do dhuine san oifig?
Gheobhaidh. Má thugann tú an tuairim go dtí an oifig is féidir admháil a iarraidh, a déarfaidh go bhfuarthas do thuairim san oifig. Nuair a thugann tú do thuairim do bhall d'fhoireann an Bhoird Pleanála, ní féidir é a thabhairt ar ais duit ná fótachóip a dhéanamh de do dhoiciméid agus stampa dáta orthu.

An bhfaighidh mé admháil má seolaim an tuairim leis an bpost?
Is féidir. Gheobhaidh tú admháil uainn sa phost.

An féidir liom éisteacht ó bhéal a iarraidh?
Ní féidir. Má tá tuairim á tabhairt agat, ní féidir éisteacht ó bhéal a iarraidh.

Tar éis do thuairim a thabhairt

An bhfuil mo thuairim bailí nó neamhbhailí?
Tar éis do thuairim a fháil, seiceálfaimid é féachaint an gcomhlíonann na riachtanais reachtúla chun tuairim bhailí a thabhairt. Mura gcomhlíonann, beidh sé neamhbhailí. An chéad rud eile ná go bhfaighidh tú litir uainn le rá leat:

 • go bhfuaireamar do thuairim, agus
 • cibé an tuairim bhailí neamhbhailí í.

Céard é an chéad rud eile a dhéanaim más tuairim bhailí í?
Más tuairim bhailí é, ní gá duit aon rud eile a dhéanamh ag an bpointe seo. Le linn an phróisis achomhairc, is féidir go bhfaighidh tú litir uainn mar gheall ar:

 • tuairimí nó tráchtanna a iarrfar ort a thabhairt, b’fhéidir, ar rud éigin atá faighte againn,
 • cinneadh an Bhoird éisteacht ó bhéal a thionól,
 • mionsonraí na héisteachta ó bhéal
 • cathain is dóigh leis an mBord go ndéanfar a chinneadh nuair nach féidir é a dhéanamh laistigh den tréimhse 18 seachtaine.

Má scríobhaimid chugat, iarrtar ort déanamh de réir na dtreoracha nó na comhairle sa litir. Má bhíonn cabhair uait chun déanamh de réir na dtreoracha nó na comhairle, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn. Tabhair uimhir thagartha an cháis achomhairc ar an litir, ionas gur féidir linn do chás a aithint.

Cad a tharlaíonn i gcás tuairim neamhbhailí?
Más tuairim neamhbhailí é, cuirfimid na doiciméid ar ais chugat. Aisíocfaimid do tháille i bhfoirm seic. Ní féidir an tuairim a chur isteach arís ach amháin má chomhlíonann tú gach ceann de na riachtanais.

Cén fáth gur tuairim neamhbhailí í mo thuairim?
Seo cuid de na cúiseanna a mbíonn tuairimí neamhbhailí:

 • ní chomhlíonann an tuairim gach ceann de na riachtanais reachtúla a ndéantar cur síos orthu sa treoir seo,
 • níl aon achomharc bailí ann le tuairim a thabhairt maidir leis.

Cad é an chéad rud eile a dhéanann an Bord Pleanála?
Déantar cuid den chás de do thuairim. Ansin déanfaidh an Bord cinneadh bunaithe ar na doiciméid uile sa chás.

Cad é an teorainn ama chun achomharc a chinneadh?
Tá cuspóir reachtúil ag an mBord cásanna a chinneadh, más féidir, laistigh de 18 seachtaine. Mura féidir leis an mBord cinneadh a dhéanamh laistigh de 18 seachtaine, scríobhfaimid chuig na rannpháirtithe san achomharc chun é sin a chur in iúl dóibh.
Nuair a dhéanann an Bord cinneadh, seolfaimid litir agus cóip d’Ordú an Bhoird chugat chun an cinneadh a chur in iúl duit. Gheofar tuilleadh eolais ar chinneadh an Bhoird ar ár suíomh gréasáin.

An féidir liom mo thuairim a aistarraingt?
Is féidir tuairim a aistarraingt uair ar bith sula ndéantar an cinneadh. Ní mór duit scríobh chugainn á rá gur mian leat an tuairim a aistarraingt. Ní aisíocfar do tháille leat.

Tá an t-iarratas nó na hachomhairc sa chás aistarraingthe. An gcuirfidh an Bord mo thuairim san áireamh i gcónaí?
Ní chuirfidh. Má aistarraingíonn an t-iarratasóir a iarratas nó má aistarraingítear gach achomharc i leith an cháis, ní bheidh achomharc bailí ann níos mó. Beidh feidhm le cinneadh bunaidh an údaráis pleanála.  

An féidir leis an mBord tuairim a chaitheamh amach?
Is féidir, má tá sé Féadfaidh an Bord tuairim a chaitheamh amach má tá sé sásta:

 • gur tuairim chráiteachí, atá ceaptha chun cur isteach ar dhuine éigin eile nó iad a chiapadh,
 • gur tuairim fhánaché, nach bhfuil aon bhunús leis,
 • gur tuairim gan bunús ná substainté,
 • gur tuairim é a rinneadh d’aonturas le moill a chur ar an bhforbairt,
 • gur tuairim í a rinneadh chun íocaíocht airgid, bronntanais nó cúiteamh a fháil ó dhuine ar bith, nó
 • gur tuairim í a rinne duine nach féidir a shainaithint (i dtuairim an Bhoird).

Ceisteanna Coitianta

An féidir an tuairim a chur isteach ar líne?
Ní féidir tuairim a chur isteach ar líne faoi láthair.

An féidir an táille a íoc ar an teileafón le cárta creidmheasa nó dochair?
Ní féidir linn glacadh le híocaíochtaí táille ar an teileafón.

An féidir an tuairim a chur isteach i bhfoirm facs agus an táille a sheoladh leis an bpost?
Ní féidir. Chun tuairim bhailí a thabhairt, ní mór na doiciméid riachtanacha ar fad maille leis an táille cheart a chur isteach le chéile. Ní mór dóibh teacht isteach le chéile roimh dheireadh na tréimhse cheithre seachtaine.

An féidir liom tuairim gan ainm a thabhairt?
Ní féidir. Ní mór ainm agus sloinne iomlán a chur ar fáil le tuairim.

An féidir tuairim dhéanach a thabhairt?
Ní féidir. Tá toirmeasc dlí ar an mBord Pleanála glacadh le tuairim dhéanach ar chúis ar bith.

Agus má bhíonn oifig an Bhoird Pleanála dúnta ar an lá deireanach den tréimhse le tuairim a thabhairt?
Más deireadh seachtaine, lá saoire phoiblí nó lá eile ar a mbíonn an oifig dúnta lá deireanach na tréimhse do thuairim, glacfar le do thuairim le linn uaireanta oifige an chéad lá oibre eile a bheidh an oifig ar oscailt. Gheofar tuilleadh sonraí ar ár suíomh gréasáin.

An féidir liom cruthúnas a fháil gur thug mé tuairim?
Is féidir. Má thagann tú chun na hoifige chun an tuairim a thabhairt dúinn, tabharfaimid admháil duit go bhfuarthas do thuairim. deimhniú é an admháil seo gur tuairim bhailí í. Is dona linn nach féidir fótachóip a thabhairt duit de do dhoiciméid tuairime agus ár stampa dáta air.

Cén fáth ar tuairim neamhbhailí a bhí ann cé gur cuireadh sa phost in am í?
Is tuairim neamhbhailí í de bhrí nach bhfuaireamar í le linn na tréimhse ceithre seachtaine, cé go bhféadfadh sé gur chuir tú sa phost í in am.

Cad a tharlaíonn i gcás tuairim neamhbhailí?
Más tuairim neamhbhailí é, cuirfimid na doiciméid agus an táille ar ais chugat.

Tá an Bord Pleanála tar éis mo thuairim neamhbhailí a chur ar ais chugam. An féidir liom an tuairim a chur isteach in athuair?
Is féidir, ach na riachtanais uile atá luaite sa treoir seo a bheith comhlíonta.

An féidir an dlí a chur orm as rud a scríobhaim i mo thuairim?
Is féidir. Níor cheart duit tagairt a dhéanamh ach do shaincheisteanna pleanála a bhaineann le hábhar. Gheofar tuilleadh eolais inár bhfógra maidir le haithisiú. Is ionann aithisiú agus ráiteas bréagach a dhéanamh mar gheall ar dhuine éigin eile a mhilleann a dhea-cháil nó a dea-cháil.

An féidir liom eolas breise a chur ar fáil tar éis mo thuairim a thabhairt?
Ní féidir aon eolas breise a thabhairt dúinn tar éis an tuairim a thabhairt. Uaireanta iarraimid ar dhaoine tuilleadh eolais a chur ar fáil nó freagairt a thabhairt ar aighneacht a rinneadh. Sa chás sin, ba chóir duit an freagra a chur isteach chugainn laistigh den tréimhse a shonróimid.

Conas is féidir liom a fháil amach má rinneadh cinneadh pleanála a achomharc?
Is féidir leat an áis chuardaigh ar ár suíomh gréasáin a sheiceáil féachaint an bhfuaireamar achomharc i leith cinneadh pleanála a gcuireann tú spéis ann. Cuirimid achomhairc nua leis an suíomh gréasáin gach Céadaoin. Tógann sé lá nó dhó breise um Nollaig agus ar laethanta saoire phoiblí.

An féidir liom féachaint ar an achomharc?
Ys féidir leat féachaint ar an achomharc ag oifig an údaráis pleanála. Tá sonraí achomhairc ar fáil ar ár suíomh gréasáin. Féadtar go mbeidh moill lae nó dhó ar an bpróiseas seo thart ar na laethanta saoire poiblí agus um Nollaig.

Reachtaíocht

Seo iad na dlíthe agus na rialacháin dár tagraíodh sa doiciméad seo:

Déan teagmháil linn

Má tá an doiciméad seo uait i bhformáid eile nó má tá eolas eile uait, déan teagmháil leis an mBord Pleanála.

 

Dáta an leasaithe deireanaigh: 07/10/2019