An Bord Pleanála

Deiseanna Gairme


Comórtas Oscailte le Cigire Pleanála a Cheapadh

Tá iarratais á lorg againn ó phleanálaithe a bhfuil an taithí agus na cáilithe oiriúnacha acu le haghaidh poist mar Chigire Pleanála.

Ní mór iarratais a bheith faighte ag an mBord faoi hAoine 5 Márta 2021 ag 3.00 i.n.

Leabhrán Eolais

Foirm Iarratais


Comórtais roimhe
  • 13/03/2020 - Comórtas Oscailte le Stiúrthóir Cúnta Pleanála [Comórtais Dúnta]

  • 24/01/2020 – Comórtais Oscailte le Príomhoifigeach (Nóta: Déanann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an feachtas earcaíochta don ról seo a bhainistiú) [Comórtais Dúnta]

  • 26/09/2019 - Comórtas Oscailte le Cigirí Sinsearacha Pleanála a Cheapadh [Comórtais Dúnta]

  • 26/09/2019 - Comórtas Oscailte le Cigire Pleanála a Cheapadh [Comórtais Dúnta]

  • 19/09/2019 - Comórtais Oscailte le Oifigeach Feidhmiúcháin a Cheapadh [Comórtais Dúnta]

  • 19/09/2019 - Comórtais Oscailte le Cúntóiri Riaracháin a Cheapadh [Comórtais Dúnta]


Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 11/02/2021