An Bord Pleanála

Chun teagmháil a dhéanamh:

• Seoladh: 64 Sráid Mhaoil Bhríde, Baile Átha Cliath, 1 , D01V902. (léarscáil ionaid).

• Fón: (01) 858 8100 nó Lo-call 1890 275 175

• Facs: (01) 872 2684

• Uimhir Idirnáisiúnta: +353 1 858 8100

• Facs Idirnáisiúnta: +353 1 872 2684

• Ríomhphost bord@pleanala.ie

Aiseolas ar an Láithreán Gréasáin

Uaireanta na hoifige

• 9.15 r.n. go 5.30 i.n. ó Luan go hAoine seachas laethanta saoire poiblí agus laethanta áirithe eile

Idirbhealaí iompair

Tá sé éasca go leor oifigí an Bhoird a aimsiú ag taisteal ar an gcarr, ar an mbus, ar an traein nó ar an Luas.

Is liosta cuimsitheach é an phleanáil turais ón Údarás Náisiúnta Iompair agus is áis í do thuras a phleanáil ó thaobh ama de ó áit ar bith in Éirinn. Is féidir turais a phleanáil a bhaineann le bus, le hiarnród, le tram, tacsaí, carrchaladh agus siúlóid – tá 120 Oibreoir Taistil san áireamh – le heolas cuimsitheach mapáilte, cláir ama inphriontáilte agus sonraí maidir le hamanna taistil. Is féidir eolas a fháil ón gceangal fail ar an eolas Pleanáil Taistil.

Is féidir an aip a bhaineann le pleanáil turais a íoslódáil ón suíomh www.transportforireland.ie.

Nóta:

Líne Uaine Luas Thraschathrach, Sráid Maoilbhríde

Faoi láthair tá ná hOibreacha Fóntais ar Shráid Maoilbhríde ag leanúint ar aghaidh maidir leis an Líne Uaine Luas Thraschathrach, de bharr na n-oibreacha seo agus iad ag tosú ar Shráid Parnell, beidh athruithe curtha i bhfeidhm ar ghluaiseachtaí tráchta ar feadh tréimhse seacht mí ó 9 Eanáir, 2014. Ní bheifear in ann taisteal ar Shráid Maoilbhríde ach ar shlí amháin ag dul ó dheas idir Sráid Parnell agus Sráid Chathail Brugha/Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada.

Cuireann na socruithe sin isteach ar dhaoine ag dul isteach agus ag imeacht ón mBord. Moltar do dhaoine aithne a chur ar na hathruithe tráchta seo agus is féidir féachaint ar an léarscáil agus na sonraí a bhaineann leis na bealaí atá leagtha amach thíos chun tuilleadh eolais a fháil.

Ar an mBus

Chun na sonraí is déanaí a bhaineann le bealaí atá oiriúnach do chathaoir rothaí, eolas fíor-ama busanna agus gnáth cláir ama, féach ar www.dublinbus.ie

Níl ann ach 10 nóiméad ag siúl idir Busáras agus Sráid Mhaoil Bhríde. Chun breis eolais a fháil ar na seirbhísí busanna, féach ar an suíomh www.buseireann.ie.

Bealaí Iarnróid

Is iad stáisiúin Connolly agus Heuston na príomhstáisiúin traenach i mBaile Átha Cliath. Is féidir leat súil ó oifigí an Bhoird go dtí Stáisiún Connolly. Nó, ina mhalairt de chás is féidir dul ar an Luas (Líne Dhearg) ó Stáisiún Connolly go Sráid na Mainistreach (atá in aice le Sráid Mhaoil Bhríde).

Tá Stáisiún Heuston thart ar 2 km ó oifigí an Bhoird. Is féidir bus a fháil ag an stáisiún chomh maith agus féach ar an suíomh idirlín www.dublinbus.ie chun breis eolais a fháil. Is féidir Luas (Líne Dhearg) a thógáil ó Stáisiún Connolly go Sráid na Mainistreach. Tá na sonraí is deireanaí le fáil maidir le bealaí iarnród, féach ar an suíomh www.irishrail.ie.

Ag siúl nó ag rothaíocht

Is féidir an tréimhse ama chun siúlóid nó rothaíocht sa cheantar Bhaile Átha Cliath a dhéanamh a fháil leis an gceangal seo; Learscáileanna Taistil

Tá stáisiún Rothair Bhaile Átha Cliath lonnaithe ar Shráid Chathail Brugha, in aice le hoifigí an Bhoird. Tá breis eolais a fháil ag: Rothair Bhaile Átha Cliath.

Carranna/Tacsaithe

Níl aon deacracht ann tacsaí a fháil sa chathair agus bheifeá in ann síob a fháil go hoifigí an Bhoird chuig 64 Sráid Mhaoil Bhríde, Baile Átha Cliath, 1. Is féidir tiomáint go dtí oifigí an Bhoird chomh maith má leantar ceann de na príomhshráideanna (iad aimsithe leis an litir N, i.e. N1, N4) isteach chuig lár na cathrach agus lean na treoracha chun na hoifigí a aimsiú.

Tá Bord Pleanála páirteach den Chlár Taisteal Cliste a bhaineann leis an ionad oibre agus ag tacú le polasaí iompair inbhuanaithe d’fhoireann agus do chustaiméirí an Bhoird.

contacts_ga.tmp00.jpgDescription: http://www.smartertravelworkplaces.ie/media/logo_nta.pngDescription: http://www.smartertravelworkplaces.ie/media/tfi-logo.png

Last modified: 29/05/2013

Liostaí Seachtainiúla
Údaráis Phleanála
Cásanna Eile

Mapa suímh (Cliceáil chun méadú)