An Bord Pleanála

Ag taistil chun na hoifige

Tá modhanna taistil éagsúla ar fáil leis an oifig a shroicheadh – bus, rothar, LUAS, traein agus carr. Tá An Bord Pleanála mar chomhpháirtí sa scéim 'Smarter Travel Workplace' agus tugann sé tacaíocht do pholasaí taistil inbhuanaithe don fhoireann agus do chustaiméirí. Molaimid duit iompar poiblí a úsáid le cuairt a thabhairt ar an oifig againn.

Is liosta cuimsitheach de roghanna iompair poiblí é an Journey Planner ó Transport for Ireland a chabhraíonn leat amanna do thurais go cruinn ó aon áit in Éireann. Tá busanna, tramanna, tacsaithe, báid farantóireachta agus siúl san áireamh sa Phleanálaí – 120 san iomlán – le eolas bealaí atá leagtha amach go hiomlán, amchláir inphriontáilte agus sonraí ar fhaid turas iomláine.

Is féidir an aip don Journey Planner a íoslódáil ó www.transportforireland.ie

Bus Átha Cliath
www.dublinbus.ie
Is féidir teacht ar na stadanna Bus Átha Cliath atá gar don oifig ar Sráid Uí Chonaill, Sráid Parnell, Sráid Chathail Brugha agus sráideanna eile. Tugann an suíomh gréasáin Bus Átha Cliath an t-eolas is déanaí ar bhealaí atá oiriúnach do chathaoireacha rothaí, eolas faoi bhusanna i bhfíor-am agus amchláir ginearálta i mBaile Átha Cliath.

Bus Éireann
www.buseireann.ie
Téann bealaí náisiúnta agus réigiúnacha Bus Éireann go Busáras, atá ar siúlóid 10 nóiméad ó oifig an Bhoird Pleanála. Tugann an suíomh gréasáin atá ag Bus Éireann eolas ar amchláir, ar thicéid agus eolas eile ar seirbhísí bus náisiúnta agus réigiúnacha.

Oibritheoirí Bus Eile
www.transportforieland.ie
Ta seirbhísí bus ó oibritheoirí bus eile ó timpeall na tíre ar fáil gar don oifig. Is féidir leis an Journey Planner ó Transport for Ireland cabhrú leat fáil amach má tá seirbhís ar fáil gar duit.

LUAS
www.luas.ie
Tá seirbhísí LUAS ar an Líne Ghlas agus an Líne Dhearg ar fáil go dtí an oifig.

Ar seirbhísí na líne glaise go dtí Droichead Broome, is fiú éirí as an tram ar Sráid Uí Chonaill Uachtar agus siúl síos Sráid Chathail Brugha. Ar seirbhísí na líne glaise go Parnell, Áth an Ghainimh nó Gleann Bhríde, is fiú éirí as an tram ag Parnell agus siúl síos ar Sráid Mhaoilbhríde.

Ar seirbhísí na líne deirge, is fiú éirí as an tram ar Sráid na Mainistreach agus siúl suas ar Sráid Mhaoilbhríde.

Iarnród Éireann - Irish Rail
www.irishrail.ie
Is iad na príomhstáisúin traenach i mBaile Átha Cliath ná Stáisiún Uí Chonghaile agus Stáisiún Heuston. Ní fhreastalaíonn ach seirbhísí DART agus comaitéireachta ar Stáisiún Shráid Teamrach.

Stáisiún Uí Chonghaile
Tá oifig an Bhoird Pleanála ar fhad siúil de Stáisiún Uí Chonghaile agus a seirbhísí iarnróid náisiúnta, comaitéireachta agus DART. Tá an oifig againn ar fhad siúil 10 nóiméid ón stáisiún nó is féidir leat an LUAS (Líne Deirge) a thógáil go dtí Sráid na Mainistreach agus siúl suas ar Sráid Mhaoilbhríde.

Stáisiún Heuston
Freastalaíonn Stáisiún Heuston ar seirbhísí iarnróid náisiúnta agus comaitéireachta agus ta sé lonnaithe thart ar 2 chiliméadar ón oifig againn. Tá seirbhísí Dublin Bus ar fáil ó Stáisiún Heuston go Lár na Cathrach agus téann an LUAS (Líne Deirge) ó Heuston go Sráid na Mainistreach chomh maith.

Iarnród Éireann – tá sonraí iomlán ar fáil faoi roghanna taistil traenach ar an suíomh gréasáin atá ag Iarnród Éireann.

Rothaíocht
www.dublinbikes.ie
www.transportforireland.ie
Tá ionad Dublin Bikes ar Sráid Chathail Brugha atá in aice lenár n-oifig, agus is féidir an eolas is déanaí a fháil maidir le fáil ar na rothair agus spásanna agus ionaid eile Dublin Bikes.

Ta seastáin rothar ar fáil ar Sráid Chathail Brugha chomh maith agus is féidir teacht ar na bealaí ar an Journey Planner ó Transport for Ireland.

Tá amanna rothaíochta measta chuig an oifig againn ó mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

Siúl
Tá amanna siúil measta chuig an oifig againn ó mhórcheantar Bhaile Átha ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

Tacsaithe
Is féidir tacsaithe a fháil ar fud na cathrach agus iad a fháil go dtí os comhair na hoifige ag 64 Sráid Mhaoilbhríde, BÁC 1, D01 V902. Tá seastán tacsaithe lonnaithe gar don oifig, ar Sráid Chathail Brugha.

Carr
Sa charr, lean ceann de na príomhbhealaí (a chuirfear in iúl trí 'N', mar shampla N1, N4, N11) go lár na cathrach agus lean an léarscáil le haghaidh treoracha don oifig. Tá sriantaí tráchta agus córas aontreo i bhfeidhm ar fud na cathrach.

Tá áit páirceála inrochtana os comhair na hoifige, ach níl aon pháirceáil sráide go ginearálta gar don oifig. Tá carrchlóis ar fáil in aice láimhe.

 

 

STWP NTA TFI

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 25/04/2018

Mapa suímh (Cliceáil chun méadú)