An Bord Pleanála

Cabhair

Tá faisnéis ar an leathanach seo a chabhróidh leat an leas is fearr is féidir a bhaint as an suíomh gréasáin seo.

Inrochtaineacht

Léigh ár ráiteas inrochtaineachta le mionfhaisnéis a fháil ar gnéithe inrochtaineachta an tsuímh ghréasáin seo.

Nascleanúint ar an suíomh

Tá roinnt gnéithe caighdeánacha ag gach leathanach ar an suíomh le cabhrú leat sa nascleanúint laistigh de.

  • Sa bharra nascleanúna uachtarach tá naisc chun leathanach caighdeánach mar a fhaightear ar bhunáite na suíomh gréasáin, mar an leathanach Baile, Nuacht, Foilseacháin, leathanach cuardaigh etc. Féadfaidh tú freisin cuardach tapa a dhéanamh ach úsáid a bhaint as an bpainéal cuardaigh ar an taobh deas in uachtar den limistéar cuardaigh uachtar.
  • painéal faisnéise ar an taobh deas de gach leathanach a bhfuil éagsúlacht faisnéise ann i dtaobh an leathanaigh reatha, mar shampla foilseacháin nó foirmeacha ábhartha, Eisiúintí Preasa deireanacha faoin réimse polasaí, faisnéis teagmhála faoin Aonad, etc.
  • Tá "breadcrumb trail" (conair staire) le fáil os cionn phríomhtheideal gach leathanaigh. Tugann sé seo amharc ordlathach ar an áit a bhfuil tú anois ar an suíomh agus mar is féidir teacht ann ón leathanach Baile. Féadfaidh tú cliceáil ar cheann ar bith de na naisc le filleadh ar do choiscéim suas go dtí an leathanach Baile.
  • Sa bharra nascleanúna íochtarach tá an chuid is mó de na naisc atá le fáil ag barr gach leathanaigh, agus ina theannta sin nasc a thabharfaidh caol díreach ar ais thú go barr an leathanaigh.

Mapa an tsuímh

De réir an limistéir pholasaí atá leathanigh an tsuímh seo leagtha amach, agus is iad baill foirne féin gach Aonaid ar leith sa Roinn a choinníonn cóir orthu. Féadfaidh tú breathnú ar mhapa suímh mionsonraithe a liostaíonn gach réimse ar leith den suíomh.

Dul i dteagmháil linn

Cuir ríomhphost chuig an stiúrthóir gréasáin ag bord@pleanala.ie, má tá ceist nó fadhb agat a bhaineann leis an suíomh seo, mar shampla má thagann tú ar nasc briste nó ar fhoirm nach bhfuil ag obair.

Má tá fiosrú nó fadhb agat i dtaobh cáis phleanála ar leith, cuir glaoch ar an mBord ag ár n-uimhir Lóghlao.

Aiseolas

Fáiltímid roimh gach aiseolas a chuirfidh cuairteoirí ar an suíomh seo chugainn. Bain leas as an bhfoirm ghearr aiseolais seo le do thuairim a thabhairt dúinn, cuma dearfach nó diúltach.

Leas a bhaint as an inneall cuardaigh

Féadfaidh tú an fhaisnéis atá uait a chuardach ach leas a bhaint as inneall cuardaigh an tsuímh. Tá gach ceann de leathanaigh HTML an tsuímh seo arna n-innéacsú, mar sin má tá an t-eolas atá tá a lorg ar an suíomh ba cheart go bhfaighfeá é. Tá miontreoracha curtha ar fáil againn faoi mar ba cheart an t-inneall cuardaigh a úsáid.

Teacht ar sheanleathanaigh

Cuireadh leagan amach nua ar an suíomh i 2007 le go bhféadfaí teacht ar an bhfaisnéis níos éasca. Mar bharr an an atheagrú seo, tá an chuid is mó de leathanaigh an tsuímh tar éis aistriú. Mar sin féin, rinneamar iarracht a chinntiú an oiread agus is féidir go dtreoródh seanseoladh an leathanaigh uaidh féin thú chuig an seoladh nua, agus mar sin má tá leathanaigh áirithe marcáilte agat i do bhrabhsálaí ba cheart go n-oibreoidís seo mar a rinne siad roimhe seo. Má theipeann ort teacht ar leathanach a bhí ann cheana, téigh i dteagmháil leis an stiúrthóir gréasáin agus tabhair gach mionsonra is féidir dó agus déanfaimid iarracht an leathanach a fháil agus an nasc a dheisiú.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh : 19/12/2011

Cabhair