An Bord Pleanála

Cabhair

Tá faisnéis ar an leathanach seo a chabhróidh leat an leas is fearr is féidir a bhaint as an suíomh gréasáin seo.

Inrochtaineacht

Tugann ár leathanach inrochtaineachta ar an suíomh gréasáin eolas faoi na gnéithe inrochtana den suíomh gréasáin seo. Leagtar an suíomh gréasáin amach faoi láthair le bheith chomh inrochtana agus is féidir do gach duine atá á úsáid agus tá sé mar aidhm againn na bealaí a aithint gur féidir linn feabhsanna a chur ar an suíomh gréasáin seo gus aon suíomh eile sa todhchaí.

Nascleanúint ar an suíomh

Tá roinnt gnéithe caighdeánacha ag gach leathanach ar an suíomh le cabhrú leat sa nascleanúint laistigh de.

  • Sa bharra nascleanúna uachtarach tá naisc chun leathanach caighdeánach mar a fhaightear ar bhunáite na suíomh gréasáin, mar shampla an leathanach Baile, Nuacht, Foilseacháin, leathanach cuardaigh. Féadfaidh tú freisin cuardach tapa a dhéanamh ach úsáid a bhaint as an bpainéal cuardaigh ar an taobh deas in uachtar den limistéar cuardaigh uachtar.
  • Tá painéal faisnéise ar an taobh deas de roinnt leathanach a bhfuil éagsúlacht faisnéise ann i dtaobh an leathanaigh reatha.
  • Sa bharra nascleanúna íochtarach tá nasc ann a thógtar thú díreach ar ais chuig barr an leathanaigh.

Mapa an tsuímh

De réir an limistéir pholasaí nó oibríochtúla nó atá leathanigh an tsuímh seo leagtha amach, agus is iad baill foirne féin ó gach roinn a bhfuil freagrach astu. Féadfaidh tú breathnú ar mhapa suímh mionsonraithe a liostaíonn gach réimse ar leith den suíomh.

Ag dul i dteagmháil linn

Cuir ríomhphost chuig an stiúrthóir gréasáin ag bord@pleanala.ie, má tá ceist nó fadhb agat a bhaineann leis an suíomh seo, mar shampla má thagann tú ar nasc briste nó ar fhoirm nach bhfuil ag obair.
Má tá fiosrú nó fadhb agat i dtaobh cáis phleanála ar leith, téigh i dteagmháil leis an mBord Pleanála.

Leas a bhaint as an inneall cuardaigh

Féadfaidh tú an fhaisnéis atá uait a chuardach ach leas a bhaint as inneall cuardaigh an tsuímh. Tá gach ceann de leathanaigh HTML an tsuímh seo arna n-innéacsú, mar sin má tá an t-eolas atá tá a lorg ar an suíomh ba cheart go bhfaighfeá é. Tá miontreoracha curtha ar fáil againn faoi mar ba cheart an t-inneall cuardaigh a úsáid.

Teacht ar sheanleathanaigh

Rinneadh athrú ar structúr de chuid den suíomh gréasáin seo ó 2017 ar aghaidh de bharr aiseolais agus taithí an suímh gréasáin ó 2007. Cuireadh na hathraithe ann chun é a dhéanamh níos éasca eolas a aimsiú. Níor bhog an chuid is mó de na leathanaigh, áfach, mar sin má tá leathanaigh áirithe mar leabharmharcanna sa bhrabhsálaí agat ba chóir go n-oibreoidh siad seo mar a d'oibrigh cheana. Munar féidir leat teacht ar leathanach a bhí ann cheana, téigh i dteagmháil leis an Bord Pleanála agus tabhair gach mionsonra is féidir dó agus déanfaimid iarracht an leathanach a fháil agus an nasc a dheisiú nó treoracha a thabhairt duit teacht ar an ait nua.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh : 18/04/2018