An Bord Pleanála

Ráiteas misin

Ár gcuid a dhéanamh

"Ár gcion a dhéanamh mar chomhlacht náisiunta neamhspleách ar bhealach neamhchlaon, éifeachtach agus oscailte chun a áirithiú go luífeadh forbairt fhisiciúil agus tionscnaimh mhóra bhonneagair in Éirinn le prionsabail na forbartha inbhuanaithe, lena n-áirítear cosaint an chomhshaoil."

Nuacht

HA0042 - Tionscadal Bhóthair N5 ó Chathair na Mart go Turlach, Contae Mhaigh Eo

KA0028 - Tionscadal Bhóthair N5 ó Chathair na Mart go Turlach, Contae Mhaigh Eo

ZFS Ceantar Dugaí

Feirm ghaoithe na habhann buí

Tuairiscíonn An Bord Pleanála go bhfuil feabhsúchán suntasach tagtha ar na sprioc-amanna a bhaineann le cásanna pleanála.

Tá an Lámhleabhar um Thionscadail Leasa Choitinn foilsithe anois agus é ar fáil in ár Roinn Foilseachán.

VA0015 - Tionscadal atreisiúcháin Laois – Cill Chainnaigh.

Tá uasghrádú déanta ar Treoirlínte Fhorbartha Bhonneagair Straitéisigh na Seachtú Sceideal do gach Údarás Pleanála agus do gach Iarratasóir, mar atá Treoirleabhar Rannpháirtíocht an Phobail i bhforbartha Bonneagair Straitéisigh

Foilsiú de Chairt nua do Chustaiméirí agus de Phlean nua Gníomhaíochta Custaiméirí

nuachtanna...