An Bord Pleanála

Faoin mBord Pleanála

Ár gcuid a dhéanamh

"Ár gcion a dhéanamh mar chomhlacht náisiunta neamhspleách ar bhealach neamhchlaon, éifeachtach agus oscailte chun a áirithiú go luífeadh forbairt fhisiciúil agus tionscnaimh mhóra bhonneagair in Éirinn le prionsabail na forbartha inbhuanaithe, lena n-áirítear cosaint an chomhshaoil."

Nuacht

15/03/18 - D'fhéadfadh nach gcríochnóidh an éisteacht ó bhéal don Phlás Cathartha ag Faiche an Choláiste (JA0039) ar Aoine 16 Márta. Sa chás sin, leanfaidh an éisteacht ar aghaidh in oifig an Bhoird Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, BÁC 1 ó 10.00rn ar Máirt 20 Márta 2018.

26/02/2018 – Iarratas d'Áis le haghaidh Dramhaíl go Fuinneamh, Rinn an Scidígh, Co Chorcaí (tag. cáis 04.PA.0045) – is é an staid reatha ná go bhfuil an Bord ag súil le cinneadh a dhéanamh ar an gcás seo laistigh den 3 mhí seo chugainn.

26/02/18 - Clár Oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 29S.JA.0039 Iarratas ar Phlás Cathartha ag Faiche an Choláiste

22/12/2017 - Fógra Poiblí: Liostaí Seachtainiúil ar ár Suíomh Gréasáin - nuashonrú

nuachtanna...