An Bord Pleanála

Faoin mBord Pleanála

Building

"Ár gcion a dhéanamh mar chomhlacht náisiunta neamhspleách ar bhealach neamhchlaon, éifeachtach agus oscailte chun a áirithiú go luífeadh forbairt fhisiciúil agus tionscnaimh mhóra bhonneagair in Éirinn le prionsabail na forbartha inbhuanaithe, lena n-áirítear cosaint an chomhshaoil."

Nuacht

21/05/2018 – Clár Oibre le haghaidh Éisteachta ó Bhéal d'ABP-301093-18, Óstán Treacys, Port Láirge.

11/05/2018 - ABP-300781-18 / ABP-300401-17; Clár Oibre le haghaidh Éisteachta ó Bhéal' Achomharc Pleanála agus OCÉ, Cill Chainnigh.

09/05/2018 - Clár Oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal ABP-301229 – OCÉ Uisce Éireann, Guaire, Loch Garman [Uasdátú 18/05/18: Éisteacht ó Bhéal curtha ar cheal]

08/05/2018 –Eisíodh cinneadh ar Fheirm Gaoithe Maighne, Contae Chill Dara agus Contae na Mí.

04/05/2018 – Clár oibre: Éisteacht ó bhéal - Ordú Ceannaigh Éigeantaigh, Uisce Éireann, Scéim Séarachais Ó Méith (Tagairt Cáis: ABP-301147-18).[Uasdátú 18/05/18: Éisteacht ó Bhéal curtha ar cheal]

22/12/2017 - Fógra Poiblí: Liostaí Seachtainiúil ar ár Suíomh Gréasáin - nuashonrú

nuachtanna...