An Bord Pleanála

Déanmhas Cosanta a Fháil Go Héigeantach ag Uimhir 4-5 Sráid an Mhuilinn, Muineachán (18.CP3001)

Dáta an Fhoilsithe: 21th Mean Fomhair, 2017

Rinne an Bord a bhreithniú ar an iarratas thuasluaite.

Is é cinneadh an Bhoírd ná, ceadú an suíomh thuasluaite a fháil go héigeantach.

TIs iad seo na príomhcháipéisí a bhaineann leis an gcás:

  1. Tuarascáil an Chigire
  2. Treoir an Bhoird inár thaifeadadh an cinneadh
  3. Ordú an Bhoird

Tá na cáipéisí a bhaineann leis an gcás ar fáil don phobal lena léamh agus / nó lena gcóipeáil ach teagmháil a dhéanamh lenár n-oifig ag 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. Gheofar eolas breise ag t www.pleanala.ie/ about/procedures_publicaccess_ga.htm.

 

Dáta an Leasaithe Deireanaigh 21/09/2017

Liostaí Seachtainiúla
Údaráis Phleanála
Cásanna Eile