An Bord Pleanála

Cead pleanála a dhiúltú i gcás Feirm Gaoithe ag Caisleán Bhaile Mhóir, Contae na Mí (17.PA0046).

Cead pleanála a dhiúltú le haghaidh Feirm Gaoithe Chaisleán Bhaile Mhóir le 25 Tuirbín Gaoithe, fo-stáisiún leictreachais 110kV agus na hoibreacha gaolmhara a bhaineann leis a thógáil ag bailte fearainn éagsúla, Contae na Mí (17.PA0046).

Dáta Foilseacháin: 4 Iúil, 2017

Tá machnamh an Bhoird déanta faoin iarratas Feirm Gaoithe Chaisleán Bhaile Mhóir le 25 Tuirbín Gaoithe, fo-stáisiún leictreachais 110kV agus na hoibreacha gaolmhara a bhaineann leis a thógáil ag bailte fearainn éagsúla, Contae na Mí. (17.PA0046).

Is é cinneadh an Bhoird ná ceadú le coinníollacha a dhéanamh maidir leis an bhforbairt atá beartaithe.


Is é cinneadh an Bhoird ná cead pleanála a dhiúltú maidir leis an bhforbairt a bhí beartaithe.

  1. Tuarascáil an Chigire
  2. Treoir an Bhoird inár thaifeadadh an cinneadh
  3. Ordú an Bhoird
  4. Ordú an Bhoird (Aguisín 1 – Costais)

Tá na cáipéisí a bhaineann leis an gcás ar fáil don phobal lena léamh agus / nó lena gcóipeáil ach teagmháil a dhéanamh lenár n-oifig ag 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. Gheofar eolas breise ag http://www.pleanala.ie/about/procedures_publicaccess_ga.htm.

 

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 04/07/2017

Liostaí Seachtainiúla
Údaráis Phleanála
Cásanna Eile