An Bord Pleanála

Nuacht

2018

Deireadh Fómhair 2018

Meán Fómhair 2018

Lúnasa 2018

Iúil 2018

Meitheamh 2018

Bealtaine 2018

Aibreán 2018

Márta 2018

Feabhra 2018

Eanáir 2018

2017

Nollaig 2017

Samhain 2017

 • 28/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 15.CH3359: Páirc na hAscaille, Plásóga Ghort na Mara, Dún Dealgan, Contae na Lú. [Éisteacht ó Bhéal Curtha ar Ceal]

 • 28/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 09.CH3351: Ordú Tionscadail um Fheabhsúchán Líonadh Talún Bhaile Chairdif 2017, Bhaile Chairdif, Contae Chill Dara [Tugadh an éisteacht ó bhéal i gcrích 05/12/2017]

 • 24/11/2017 - Socruithe Dúnadh i gComhair na Nollag agus na hAthbhliana 2017/2018

 • 24/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 22/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 22/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal PL17.PA0050, Plaitín, Damhliag, Contae na Mí - nuashonrú [Tugadh an éisteacht ó bhéal i gcrích 22/11/2017]

 • 21/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal PL17.PA0050, Plaitín, Damhliag, Contae na Mí nuashonrú [Tugadh an éisteacht ó bhéal i gcrích 22/11/2017]

 • 17/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 10/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 08/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 06/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh

 • 02/11/2017 - Forbairt Straitéiseach Tithíochta: Tuairisc chun dáta – Mí Iúil go Deireadh Fómhair 2017

Deireadh Fómhair 2017

Meán Fómhair 2017

Lúnasa 2017

Iúil 2017

Meitheamh 2017

 • 12/06/2017 - Clár oibre don Eisteacht ó Bhéal PL27.247745: Foirgneamh Coireála Uisce Fheartraí, Feartraí, An Choill Chruinn, Contae Chill Mhaintáin.

Bealtaine 2017

Márta 2017

 • 16/03/2017 - Clár Oibre don Éisteacht ó Bhéal PL29.247843 Clerys, 18-27 Sráid Uí Chonaill Íochtarach, Baile Átha Cliath 1 ag tosú Dé Luain 20 Márta 2017 [Tugadh an éisteacht ó bhéal i gcrích 20/03/2017].

 • 02/03/2017 - Gairmracha: Comórtas oscailte le haghaidh daoine a cheapadh mar Oifigeach Feidhmiúcháin agus mar Oifigeach Feidhmiúcháin Riarthóra Líonra[Comórtas críochnaithe]

Eanáir 2017

 • 19/01/2017 - Painéal de Shainchomhairleoirí um Rialú Tógála agus Sainchomhairleoirí Eile [Dúnta]
Nuacht Cartlann anseo

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 17/10/2018