An Bord Pleanála

Nuacht

2018

Aibreán 2018

Márta 2018

Feabhra 2018

Eanáir 2018

2017

Nollaig 2017

Samhain 2017

 • 28/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 15.CH3359: Páirc na hAscaille, Plásóga Ghort na Mara, Dún Dealgan, Contae na Lú. [Éisteacht ó Bhéal Curtha ar Ceal]

 • 28/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 09.CH3351: Ordú Tionscadail um Fheabhsúchán Líonadh Talún Bhaile Chairdif 2017, Bhaile Chairdif, Contae Chill Dara [Tugadh an éisteacht ó bhéal i gcrích 05/12/2017]

 • 24/11/2017 - Socruithe Dúnadh i gComhair na Nollag agus na hAthbhliana 2017/2018

 • 24/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 22/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 22/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal PL17.PA0050, Plaitín, Damhliag, Contae na Mí - nuashonrú [Tugadh an éisteacht ó bhéal i gcrích 22/11/2017]

 • 21/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal PL17.PA0050, Plaitín, Damhliag, Contae na Mí nuashonrú [Tugadh an éisteacht ó bhéal i gcrích 22/11/2017]

 • 17/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 10/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 08/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh - nuashonrú

 • 06/11/2017 - Clár-oibre le haghaidh Éisteacht ó Bhéal 04.HA0053, 04.MA0014: M28 Scéim Mótarbhealaí Chorcaigh go Rinn an Scidígh

 • 02/11/2017 - Forbairt Straitéiseach Tithíochta: Tuairisc chun dáta – Mí Iúil go Deireadh Fómhair 2017

Deireadh Fómhair 2017

Meán Fómhair 2017

Lúnasa 2017

Iúil 2017

Meitheamh 2017

 • 12/06/2017 - Clár oibre don Eisteacht ó Bhéal PL27.247745: Foirgneamh Coireála Uisce Fheartraí, Feartraí, An Choill Chruinn, Contae Chill Mhaintáin.

Bealtaine 2017

Márta 2017

 • 16/03/2017 - Clár Oibre don Éisteacht ó Bhéal PL29.247843 Clerys, 18-27 Sráid Uí Chonaill Íochtarach, Baile Átha Cliath 1 ag tosú Dé Luain 20 Márta 2017 [Tugadh an éisteacht ó bhéal i gcrích 20/03/2017].

 • 02/03/2017 - Gairmracha: Comórtas oscailte le haghaidh daoine a cheapadh mar Oifigeach Feidhmiúcháin agus mar Oifigeach Feidhmiúcháin Riarthóra Líonra[Comórtas críochnaithe]

Eanáir 2017

 • 19/01/2017 - Painéal de Shainchomhairleoirí um Rialú Tógála agus Sainchomhairleoirí Eile [Dúnta]

2016

Nollaig 2016

Samhain 2016

Deireadh Fómhair 2016

Meán Fómhair 2016

 • Comhairliúchán poiblí (Coinbhinsiún Aarhus) Meán Fómhair 2016 [Dúnta]

Lúnasa 2016

Iúil 2016

Meitheamh 2016

Bealtaine 2016

 • 245518 agus VA0020 Ionad Sonraí a thógáil agus fo-stáisiún, Baile Átha an Rí, Gaillimh - Éisteachta ó Bhéal

Aibreán 2016

Márta 2016

 • PA0040: Suas le 49 uimhir dtuirbín gaoithe agus gach oibreacha gaolmhara a sholáthar in An Mhín Bhog agus i mbailte fearainn eile, Contae Dhún na nGall.

Feabhra 2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 20/04/2018

Liostaí Seachtainiúla
Údaráis Phleanála
Cásanna Eile