Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Cigirí Pleanála ar bhonn táille in aghaidh an Cháis

Cigirí Pleanála ar bhonn táille in aghaidh an Cháis


Léiriú Spéise
Tá an Bord Pleanála ag smaoineamh ar chigirí pleanála a earcú ar bhonn táille in aghaidh an cháis, mar a bhforáiltear san Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú. Ní fostaithe a bheidh sna cigirí seo.

Nádúr na hOibre
De ghnáth beidh cigirí pleanála ar bhonn táille in aghaidh an cháis ag déileáil le hachomhairc phleanála agus cásanna eile laistigh de spriocthréimhsí ábhartha. Is iad na príomhdhualgais cigireachtaí suímh a dhéanamh agus tuarascálacha a ullmhú ina mbeidh measúnú agus moltaí don Bhord. Má cheaptar thú, ní thabharfar aon ghealltanas maidir le líon na gcásanna a shannfar duit.

Táille
€544 an táille a íocfar in aghaidh an cháis. Beidh íoc táillí faoi réir srianta áirithe i gcás daoine a bhfuil pinsean stáit acu agus beidh cáin shiarchoinneálach i gceist.

Riachtanais
Ba mhaith leis an mBord Pleanála cloisteáil ó dhaoine a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu, is é sin daoine a bhfuil cáilíocht ghairmiúil sa phleanáil acu a aithníonn Institiúid Pleanála na hÉireann nó an Institiúid Ríoga um Pleanáil Baile agus a bhfuil cúig bliana ar a laghad de thaithí ábhartha acu ó cháiligh siad agus ar mian leo a bheth san áireamh má shocraíonn an Bord Pleanála cigirí a earcú ar bhonn táille in aghaidh an cháis.

Ba chóir léiriú spéise mar aon le CV a sheoladh chuig Gavin Duffy, Uasal, Acmhainní Daonna, An Bord Pleanála, i ríomhphost chuig recruitment@pleanala.ie faoin 15 Meán Fómhair 2022.

Dáta deiridh: 15 / 09 / 2022   17 : 30