Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Cigirí Sinsearacha Pleanála

Oibrigh leis an mBord Pleanála chun seirbhís pleanála den scoth a chur ar fáil.

Cigirí Sinsearacha Pleanála


Is é an Bord Pleanála an comhlacht reachtúil náisiúnta neamhspleách ar a bhfuil cúram cinneadh a dhéanamh ar achomhairc phleanála agus ar iarratais dhíreacha maidir le forbairtí bonneagair straitéisigh agus maidir le forbairtí eile, faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt.

Tá iarratais á lorg againn ó phleanálaithe a bhfuil an taithí agus na cáilithe oiriúnacha acu le haghaidh poist mar gCigire Sinsearach Pleanála.

Ní mór iarratais a bheith faighte ag an mBord faoi hAoine 23 Meán Fómhair 2022 ag 3.00 i.n.

Leabhrán Eolais

Foirm iarratais


Dáta deiridh: 23 / 09 / 2022   15 : 00