Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

ABP-308841-20 Cinneadh

Cinneadh eisithe maidir le hiarratas ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí chun an trádstóras, an balla teorann agus an áit chónaithe atá ann cheana a scartáil, Foirgneamh Hendrons a choinneáil agus 280 uimh. árasán cóiríochta maireachtála comhroinnte a thógáil lena ligean ar cíos agus gach obair láithreáin ghaolmhar eile ag Foirgneamh Hendrons agus ar an láithreán go ginearálta, 36-40 Sráid Dominick Uachtarach, An Chloch Leathan, Baile Átha Cliath 7. Uimhir thagartha an cháis: ABP-308841-20

ABP-308841-20 Cinneadh

11 / 06 / 2021

Tá cead diúltaithe ag an mBord Pleanála le haghaidh na forbartha beartaithe.
 
Cuireadh an t-iarratas faoi bhráid an Bhoird Pleanála ar ann 7 Nollaig 2020 agus cinneadh é ar an 1 Aibreán 2021
 
San áireamh sa phróiseas iarratais bhí tréimhse chomhairliúcháin phoiblí a lean comhairliúchán réamhiarratais a rinneadh i gcomhar leis an mBord Pleanála agus leis an údarás áitiúil lena mbaineann. 
 
Tá na príomhdhoiciméid a bhaineann le cinneadh an Bhoird (Tuairisc an Chigire, Ordú an Bhoird, Treoir an Bhoird) ar fáil mar seo a leanas:
   
Gheofar treoir mhionsonraithe maidir le Forbairtí Tithíochta Straitéisí d’iarratasóirí, d’údaráis áitiúla agus don phobal i gcoitinne ag www.pleanala.ie. Gheofar faisnéis bhreise ag bord@pleanala.ie.
                                                                                                                   
Féadfaidh duine ar bith ceist a chur faoina bhailí atá cinneadh de chuid an Bhoird i bhfoirm athbhreithniú breithiúnach, faoi Ordú 84 de Rialacha na Cúirte Uachtaraí (I.R. Uimh. 15 de 1986), de réir alt 50 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (leasaithe). Gheofar eolas praiticiúil ar an modh athbhreithnithe ag https://www.pleanala.ie/ga-ie/legal-notices agus ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse Eolais do Shaoránaigh www.citizensinformation.ie.