Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

ABP-309807-21 Cinneadh

Cinneadh eisithe maidir le hiarratas ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí chun 4 uimh áit chónaithe (Rockwinds, Woodlawn, Uimh. 43 Bóthar Watson agus Uimh. 66 Céide Watson) a scartáil, 255 uimh aonaid chónaithe (7 uimh dteach, 248 uimh árasán), saoráid cúram leanaí agus oibreacha láithreáin gaolmhara a thógáil. Tailte comhdhéanta de Kylemore, Rockwinds, Smallacre agus Woodlawn amach ó Bhóthar an Teampaill, Uimh 43 Bóthar Watson agus Uimh. 66 Céide Watson, Cill Iníon Léinín, Co. Bhaile Átha Cliath.

ABP-309807-21 Cinneadh

05 / 08 / 2021

Cástagairt: ABP-309807-21

Tá cead tugtha ag an mBord Pleanála le haghaidh na forbartha beartaithe.
 
Cuireadh an t-iarratas faoi bhráid an Bhoird Pleanála ar an 25 Márta 2021 agus cinneadh é ar an 8 Iúil 2021.       
 
San áireamh sa phróiseas iarratais bhí tréimhse chomhairliúcháin phoiblí a lean comhairliúchán réamhiarratais a rinneadh i gcomhar leis an mBord Pleanála agus leis an údarás áitiúil lena mbaineann. 
 
Tá na príomhdhoiciméid a bhaineann le cinneadh an Bhoird (Tuairisc an Chigire, Ordú an Bhoird, Treoir an Bhoird) ar fáil mar seo a leanas:
   
Gheofar treoir mhionsonraithe maidir le Forbairtí Tithíochta Straitéisí d’iarratasóirí, d’údaráis áitiúla agus don phobal i gcoitinne ag www.pleanala.ie. Gheofar faisnéis bhreise ag bord@pleanala.ie.
                                                                                                                   
Féadfaidh duine ar bith ceist a chur faoina bhailí atá cinneadh de chuid an Bhoird i bhfoirm athbhreithniú breithiúnach, faoi Ordú 84 de Rialacha na Cúirte Uachtaraí (I.R. Uimh. 15 de 1986), de réir alt 50 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (leasaithe). Gheofar eolas praiticiúil ar an modh athbhreithnithe ag https://www.pleanala.ie/ga-ie/judicial-review-notice nó ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Eolais do Shaoránaigh www.citizensinformation.ie.