Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

ABP-311782-21: hÉisteachta ó Bhéal

Ordú Ceannaigh Éigeantaigh Chomhairle Cathrach & Contae Luimnigh (Uimh. 2021) maidir le Scéim Feabhsúcháin Bhóthar an Duga - Uasghrádú Acomhail Ascaill Atlas agus Ascaill na Cúirte Brice, Bóthar an Duga, Luimneach.

ABP-311782-21: hÉisteachta ó Bhéal

29 / 08 / 2022

Cás Ordú Ceannaigh Éigeantaigh Chomhairle Cathrach & Contae Luimnigh (Uimh. 2021) maidir le Scéim Feabhsúcháin Bhóthar an Duga - Uasghrádú Acomhail Ascaill Atlas agus Ascaill na Cúirte Brice, Bóthar an Duga, Luimneach.
Dáta 31ú Lúnasa 2022
Am Tosaithe 10.00am
Láthair Ar líne – MS Teams


  Eolas Breise