Léim go dtí an príomhábhar

ABP-312430-22 Cinneadh

Cinneadh arna eisiúint maidir le hiarratas ar Fhorbraíocht Tithíochta Straitéiseach i dtaca le foirgneamh atá ann cheana a scartáil, 144 árasán a thógáil agus oibreacha láithreáin gaolmhara. Aonad 64 agus Aonad 65, Eastát Tionsclaíoch Ghort na Silíní agus Bóthar Kennelsfort Uachtarach, Baile an Fhalmairigh, Baile Átha Cliath 10. Tagairt an cháis: ABP-312430-22

ABP-312430-22 Cinneadh

09 / 08 / 2022

Dhiúltaigh An Bord Pleanála cead don fhorbraíocht atá molta.
 
Cuireadh an t-iarratas faoi bhráid An Bhoird Phleanála an 11ú Eanáir 2022 agus rinneadh cinneadh ina leith an 27ú Meitheamh 2022.
 
San áireamh le próiseas an iarratais bhí tréimhse de chomhairliúchán poiblí tar éis comhairliúchán réamh-iarratais a chur i gcrích leis an mBord Pleanála agus leis an údarás áitiúil ábhartha. 
 
Tá na príomh-dhoiciméid a bhaineann le cinneadh an Bhoird (Tuarascáil an Chigire, Ordú an Bhoird, Treoir an Bhoird) ar fáil mar a leanas: Tá treoir mhionsonraithe maidir le Forbraíochtaí Tithíochta Straitéiseacha d’iarratasóirí, d’údaráis áitiúla agus don phobal i gcointinne ar fáil ag www.pleanala.ie. Le haghaidh tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le:bord@pleanala.ie.
                                                                                                                   
Is féidir le duine bailíocht cinnidh ón mBord a cheistiú trí bhíthin iarratais ar athbhreithniú breithiúnach, faoi Ordú 84 de Rialacha na n-Uaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986), i gcomhréir le halt 50 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú. Is féidir faisnéis phraiticiúil maidir leis an sásra athbhreithnithe a rochtain ag https://www.pleanala.ie/ga-ie/judicial-review-notice nó ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse um Fhaisnéis do Shaoránaigh www.citizensinformation.ie.