Léim go dtí an príomhábhar

ABP-313340-22 - Clár Oibre na hÉisteachta ó Bhéal

Uasghrádú agus feabhsú ar shaoráidí eispéireas cuartaíochta ag an bPríomhphointe Fionnachtana ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, Ceann Léime, Cill Bheathach, Contae an Chláir.

ABP-313340-22 - Clár Oibre na hÉisteachta ó Bhéal

28 / 08 / 2023

Cás Uasghrádú agus feabhsú ar shaoráidí eispéireas cuartaíochta ag an bPríomhphointe Fionnachtana ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, Ceann Léime, Cill Bheathach, Contae an Chláir.
Dáta Dé Máirt an 26 Meán Fómhair agus Dé Céadaoin an 27 Meán Fómhair 2023
Am Tosaithe 10.00am gach lá
Láthair Ar Líne – MS Teams

Maidir le hInrochtaineacht: Tá an Bord Pleanála tiomanta ár seirbhísí a dhéanamh chomh inrochtana agus is féidir do gach duine agus dá bhfreagrachtaí faoin Acht um Míchumas 2005 a fheidhmiú. Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar https://www.pleanala.ie/en-ie/accessibility. Eolas Breise