Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

ABP-313790-22 - Cinneadh

Eisíodh cinneadh maidir leis an iarratas ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí le haghaidh 150 (líon) árasán, naíolainne agus oibreacha láithreáin lena mbaineann. Eastát Tionsclaíochta agus Teach Glebe agus iarláthair Coruba House, Bóthar San Aignéas, Cromghlinn, Baile Átha Cliath 12. Tagairt an Cháis: ABP-313790-22

ABP-313790-22 - Cinneadh

16 / 11 / 2022

Thug an Bord Pleanála cead don fhorbairt bheartaithe.
 
Cuireadh an t-iarratas faoi bhráid an Bhoird Pleanála ar an 13 Meitheamh 2022 agus cinneadh é ar an 19 Deireadh Fómhair 2022.    
 
Bhí tréimhse comhairliúcháin phoiblí mar chuid den phróiseas iarratais, agus lean sé comhairliúchán réamh-iarratais a cuireadh i gcrích leis an mBord Pleanála agus leis an údarás áitiúil ábhartha. 
 
Tá na príomhcháipéisí a bhaineann le cinneadh an Bhoird (Tuarascáil an Chigire, Ordú an Bhoird, Treorú an Bhoird) ar fáil anseo a leanas:
   
Tá treoir chuimsitheach faoi Fhorbairtí Tithíochta Straitéisí le haghaidh iarratasóirí, údaráis áitiúla agus an phobail i gcoitinne ar fáil ar www.pleanala.ie. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le bord@pleanala.ie.
                                                                                                                   
Féadfaidh aon duine bailíocht chinneadh an Bhoird a cheistiú trí iarratas ar athbhreithniú breithiúnach, faoi Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. Uimh. 15 de 1986) de réir Alt 50 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú. Tá fáil ar fhaisnéis phraiticiúil ar an sásra athbhreithnithe ar https://www.pleanala.ie/ga-ie/judicial-review-notice nó ar shuíomh gréasáin Faisnéis do Shaoránaigh www.citizensinformation.ie