Léim go dtí an príomhábhar

ABP-314232-22 - Clár Oibre na hÉisteachta ó Bhéal

DART+ West

ABP-314232-22 - Clár Oibre na hÉisteachta ó Bhéal

28 / 08 / 2023

Cás ABP-314232-22 – DART+ Thiar
Dáta 28 Meán Fómhair, 2023
Am Tosaithe 10.00 a.m.
Láthair Óstán Gresham, 23 Sráid Uí Chonaill Uachtarach, An Chathair Thuaidh, Baile Átha Cliath, D01 C3W7

Maidir le hInrochtaineacht: Tá an Bord Pleanála tiomanta ár seirbhísí a dhéanamh chomh inrochtana agus is féidir do gach duine agus dá bhfreagrachtaí faoin Acht um Míchumas 2005 a fheidhmiú. Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar https://www.pleanala.ie/en-ie/accessibility. Eolas Breise