Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Cinneadh: ABP-302848-18 and ABP-302885-18

Cinneadh eisithe ar iarratas ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh do Chuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe agus na Scéimeanna gaolmhara Mótarbhealaigh agus Bóthar Cosanta.

Cinneadh: ABP-302848-18 and ABP-302885-18

08 / 12 / 2021

Tá deireadh le breithniú an Bhoird ar an iarratas thuasluaite.
 

Tá cead tugtha ag an mBord Pleanala don fhorbairt bóthair thuasluaite atá beartaithe, faoi réir coinníollacha agus tá na scéimeanna gaolmhara mótarbhealaigh agus bóthar cosanta deimhnithe, faoi réir mionathruithe.

 

Gheofar na príomhdhoiciméid a bhaineann le cinneadh an Bhoird ag na naisc seo a leanas:

 

Cás: ABP-302848-18

Cás: ABP-302885-18

 

·  Ordú Boird Gaeilge do ABP-302848-18

·  English Board Order for ABP-302848-18

·  Ordú Boird Gaeilge do ABP-302885-18

·  English Board Order for ABP-302885-18

·  Ordú Boird do ABP-302848-18

·  Ordú Boird do ABP-302885-18

·  Tuarascáíl an Chigire

 

Tá taifid iomlána an cháis ar fáil don phobal lena léamh/gcóipeáil ach teagmháil a dhéanamh lenár n-oifigí ag 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1.  Gheofar eolas breise ag https://www.pleanala.ie/ga-ie/viewing-a-decided-case-file-public-access