Léim go dtí an príomhábhar

Clár Oibre Éisteacht ó Bhéal ABP-315077-22

Comhairle Contae Fhine Gall – Ordú Ceannaigh Éigeantaigh maidir le 17 & 18 An tSráid Thuaidh, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath faoin Acht Tithíochta (Ceannach Éigeachtach)

Clár Oibre Éisteacht ó Bhéal ABP-315077-22

08 / 02 / 2024

Cás Comhairle Contae Fhine Gall – Ordú Ceannaigh Éigeantaigh maidir le 17 & 18 An tSráid Thuaidh, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath faoin Acht Tithíochta (Ceannach Éigeachtach)
Dáta 2ú Aibreán 2024
Am Tosaithe 10:00am
Suíomh Ar líne – MS Teams
Eolas Breise