Léim go dtí an príomhábhar

Clár Oibre Éisteacht ó Bhéal ABP-315355-22

1.21 ha de thailte (cuid de láithreán atá ann cheana) a líonadh le cloch ghlan agus bailíocht choincréite, pailís agus draenáil ar an láthair agus gach oibreacha gaolmhara suímh. Tá Ráiteas Tionchair Natura ag gabháil leis an iarratas.
Insí an Mhéirse, Rois Mhic Thriúin, Co. Loch Garman.

Clár Oibre Éisteacht ó Bhéal ABP-315355-22

26 / 03 / 2024

Cás 1.21 ha de thailte (cuid de láithreán atá ann cheana) a líonadh le cloch ghlan agus bailíocht choincréite, pailís agus draenáil ar an láthair agus gach oibreacha gaolmhara suímh. Tá Ráiteas Tionchair Natura ag gabháil leis an iarratas.
Insí an Mhéirse, Rois Mhic Thriúin, Co. Loch Garman.
Dáta 18 Aibreán 2024
Am Tosaithe 10.00 am
Suíomh An Bord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1.
Eolas Breise