Léim go dtí an príomhábhar

Clár Oibre Éisteacht ó Bhéal ABP-316164-23

Ordú Ceannaigh Éigeantaigh Chomhairle Contae Chill Mhantáin (Uimh. 1) 2023 maidir le teach ag No. 36 Wheatfield, Bóthar na Móna, Bré, Co. Chill Mhantáin.

Clár Oibre Éisteacht ó Bhéal ABP-316164-23

12 / 02 / 2024


Cás
Ordú Ceannaigh Éigeantaigh Chomhairle Contae Chill Mhantáin (Uimh. 1) 2023 maidir le teach ag No.  36 Wheatfield, Bóthar na Móna, Bré, Co. Chill Mhantáin.
Dáta 17 Aibreán 2024
Am Tosaithe 10.00 am
Suíomh Ar líne – MS Teams

Maidir le hInrochtaineacht: Tá an Bord Pleanála tiomanta ár seirbhísí a dhéanamh chomh inrochtana agus is féidir do gach duine agus dá bhfreagrachtaí faoin Acht um Míchumas 2005 a fheidhmiú. Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar https://www.pleanala.ie/en-ie/accessibility. Eolas Breise