Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Dave Walsh

Cathaoirleach

Dave Walsh

Cathaoirleach


Ceapadh Daithí Breathnach mar Chathaoirleach an Bhoird Pleanála go ceann seacht mbliana i mí Dheireadh Fómhair 2018. Bhí sé ina Rúnaí Cúnta sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roimhe sin, agus bhí sé freagrach as beartas pleanála (agus forbairt agus soláthar an Chreata Náisiúnta Pleanála san áireamh), agus beartas tithíochta agus cíosa. Maidir leis na beartais sin, bhí sé ag díriú ar chur chun feidhme comhordaithe Phlean Gníomhaíochta an rialtais maidir le Tithíocht agus Easpa Dídine 'Atógáil Éireann.' Bhí Daithí i gceannas ar fho-roinne Chomhshaol agus Athrú Aeráide na Roinne roimhe sin, agus bhí sé ag stiúradh idirbheartaíocht Éireann agus an Aontais Eorpaigh maidir le hathrú aeráide le linn na tréimhse a bhí Uachtaránacht an AE ag Éirinn in 2013, agus glacadh leis an gComhaontú Pháras maidir le hAthrú Aeráide in 2015 dá bharr. Ina ghairm sa státseirbhís inar chaith sé 23 bliana i dTeach an Chustaim bhí freagrachtaí aige chomh maith ar réimse leathan beartas, beartas náisiúnta dramhaíola, reachtaíocht chomhshaoil agus comhlíonadh dlí chomhshaol an AE, beartas phleanáil spásúlachta, toghchóras agus rialtas áitiúil san áireamh. Is iarmhac léinn de chuid Choláiste na Tríonóide é Daithí, agus tá BA onóra aonábhair sa Léann Clasaiceach aige (an tSean-Ghréigis agus Laidin). Tá Ard-Dioplóma Oideachais (Coláiste na Tríonóide) agus MSc i mBeartas Eacnamaíoch (Coláiste na Tríonóide/An Foras Riaracháin).