Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Dr Maria FitzGerald

Comhalta den Bhord

Dr Maria FitzGerald

Comhalta den Bhord


Ceapadh Dr. Maria FitzGerald ar an mBord i Iúil 2017 go ceann téarma cúig bliana. Is gairmiúil sinsearach í, chuir sí a saineolas sa bhainistiú agus comheagar ar ionchuir comhshaoil agus oidhreacht do réimse leathan tionscadail bonneagair náisiúnta. Bhí sí ina Comhordaitheoir den Ord Iarnróid le Bonneagar Iompair Éireann don Tionscadal Meitreo Thuaidh Nua sular ceapadh í. Rinne Maria staidéar ar an seandálaíocht agus an stair agus bhronnadh Céim Baitsiléir (1989) agus Céim Máistreachta sa seandálaíocht (1991) uirthi. Choinnigh sí ar a staidéar seandálaíochta san Ollscoil Manchain agus Ollscoil Ceannchathartha Manchain, áit ina rinne sí Céim MA speisialta (1994) agus PhD sa seandálaíocht (2000). Níos deireanaí, bhain sí amach Dioplóma Gairmiúil i mBainistíocht EIA agus SEA in UCD (2010) agus BSc i mBainistíocht Chomhshaoil in IT Sligeach (2004).