Léim go dtí an príomhábhar

Eamonn P. Kelly

Comhalta den Bhord

Eamonn P. Kelly

Comhalta den Bhord


Ceapadh Eamonn P. Kelly ar Bhord an Bhoird Phleanála i mí Aibreáin 2023 i gcomhair téarma bliana.

Bhí post ag Éamonn roimhe seo mar Phríomhoifigeach sa Rannóg um Thithíocht Inacmhainne, Cuimsithe agus Easpa Dídine sa Roinn Tithíochta, Rialtas Áitiúil agus Oidhreachta, agus é freagrach as scéimeanna deontais ilbhliantúla mórscála a fhorbairt agus a riaradh. Roimhe sin, bhí ról ag Éamonn mar Phríomhoifigeach um Rialáil Pleanála an AE agus Idirnáisiúnta, agus é freagrach as reachtaíocht a dhréachtú chun Treoracha an AE agus Coinbhinsiúin Idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm, agus freagraí a thabhairt ar Bhreatimeacht, paindéim Covid-19 agus an Treoir um Chosaint Shealadach, chomh maith le maoirsiú a dhéanamh ar phunann mhór cásanna athbhreithnithe breithiúnaigh. Bhí ról ag Eamonn freisin mar Chomhairleoir Sinsearach Pleanála i Rannán Pleanála na Roinne. Sula ndeachaigh sé ag obair sa Roinn in 2015, d’oibrigh Éamonn ar feadh breis agus deich mbliana go leith san earnáil phríobháideach agus d’údaráis áitiúla.

Tá céim sa dlí (BCL) ag Eamonn chomh maith le Céim Mháistreachta sa Dlí Eorpach (LLM) agus Céim Mháistreachta sa Phleanáil Réigiúnach agus Uirbeach (MRUP), iad ar fad ó Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus cháiligh sé mar Aturnae in 2004.  Tá taithí ghairmiúil phleanála de bhreis agus fiche bliain ag Eamonn in Éirinn agus is Ball Corparáide é d’Institiúid Phleanála na hÉireann (MIPI) agus is Pleanálaí Cairte Baile (MRTPI) é freisin. Bhí Eamonn ina léachtóir roimhe seo ar an Dlí agus Cleachtas Pleanála i gcúrsaí Dioplóma Iarchéime de chuid Dlí-Chumann na hÉireann.