Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

John Connolly

Comhalta den Bhord

John Connolly

Comhalta den Bhord


Tá Céim Bhaitsiléara san Innealtóireacht Shibhialta ón Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, ag John Connolly mar aon le Máistreacht i Riarachán Gnó ó Ollscoil Éireann, Gaillimh. Is innealtóir chairte é agus is comhalta é d'Institiúid Innealtóirí na hÉireann. Bhí sé ina stiúrthóir ar feadh ceithre bliana déag ar Chumann Bainistíochta Dramhaíola na hÉireann. Is ball é, leis, de Choiste Beartais Comhshaoil IBEC agus bhí sé ina chathaoirleach tráth ar an nGrúpa Oibre um Éifeachtúlacht Acmhainní. D'oibrigh sé ar feadh 30 bliain i bpoist bhainistíochta sinsearaí i mBord na Móna, i réimsí na forbartha bonneagair agus gnóthaí rialála/beartais le déanaí.