Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Paul Hyde

Leaschathaoirleach

Paul Hyde

Leaschathaoirleach


Ceapadh Paul Hyde (Baitsiléir Eolaíochta san Ailtireacht, MA, MPlan, MRIAI) chun an Bhoird i Mí na Bealtaine 2014. Ceapadh mar Leaschathaoirleach an Bhoird Pleanála é i Mí Eanáir 2019 ar feadh téarma eile. Bhí sé ina pháirtí bainisteoireachta ar an Hyde Partnership cheana, cleachtas dearaidh agus pleanála ildisciplíneach. Bhí sé mar bhall de Bhord Fhoras na Mara chomh maith. Tá taithí fhairsing ag Paul ar riarachán agus ar bhainisteoireacht chomh maith le taithí sa tionscal pleanála. Mar chuid dá obair bhí Paul ag cur máistirphleananna agus tionscadail dearaidh casta i bhfeidhm, agus bhí sé ag bainistiú tionscadail príobháideacha agus poiblí in earnáil tógála agus pleanála an RA agus na hÉireann. Tá níos mó ná 20 bliain taithí proifisiúnta aige i bpoist éagsúla, bainisteoir cleachtais, ailtire, pleanálaí, comhairleoir forbartha, bainisteoir tionscadail agus comhairleoir san áireamh. Is ball é de na hinstitiúidí proifisiúnta RIAI agus IPI. Tá céim aige san ailtireacht ó Choláiste na Tríonóide, Céim Máistreachta i bPleanáil ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh agus Dioplóma Iarchéime i bPleanáil Spásúlachta Muirí ó Ollscoil Ulaidh. D'fhreastail Paul ar Scoil Ghnó Harvard agus rinne sé staidéar ar rialachas corparáideach éifeachtach. Chríochnaigh sé clár ceannasaíochta san Fhoras Riaracháin chomh maith.