Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Stephen Brophy

Comhalta den Bhord

Stephen Brophy

Comhalta den Bhord


Ceapadh Stephen Brophy mar chomhalta den Bhord Phleanála le héifeacht ó mhí Eanáir 2023.
Bhí sé ina oifigeach sinsearach sa Roinn Sláinte ó 2018 ar aghaidh agus bhí poist ardleibhéil aige i ranna éagsúla Rialtais. Tá na blianta fada taithí aige ag obair le gníomhaireachtaí stáit ar shaincheisteanna airgeadais agus rialachais.

Tá BA agus MA (Polaitíocht) ag Stephen ó Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, chomh maith le cáilíochtaí gairmiúla i mBainistiú Caiteachais Phoiblí agus Céim Mháistir san Eolaíocht Eacnamaíoch ón bhForas Riaracháin áit ar chuir sé oiliúint ar fáil agus rinne sé staidéar ar Rialachas go leibhéal Máistreachta.