Léim go dtí an príomhábhar

Stephen Brophy

Comhalta den Bhord

Stephen Brophy

Comhalta den Bhord


Ceapadh Stephen Brophy ina Bhall eatramhach den Bhord an 9 Eanáir 2023 go ceann biana, tá síneadh go dtí an 11 Iúil 2024 tugtha.
Bhí sé ina oifigeach sinsearach sa Roinn Sláinte ó 2018 ar aghaidh agus bhí poist ardleibhéil aige i ranna éagsúla Rialtais. Tá na blianta fada taithí aige ag obair le gníomhaireachtaí stáit ar shaincheisteanna airgeadais agus rialachais.
Tá BA agus MA (Polaitíocht) ag Stephen ó Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, chomh maith le cáilíochtaí gairmiúla i mBainistiú Caiteachais Phoiblí agus Céim Mháistir san Eolaíocht Eacnamaíoch ón bhForas Riaracháin áit ar chuir sé oiliúint ar fáil agus rinne sé staidéar ar Rialachas go leibhéal Máistreachta.