Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Terry Ó Niadh

Comhalta den Bhord

Terry Ó Niadh

Comhalta den Bhord


Ceapadh Terry O'Niadh ar an mBord Pleanála le héifeacht ón 4 Meán Fómhair 2017. Bhí sé ina bhainisteoir contae ar Thiobraid Árann Thuaidh ar feadh deich mbliana (Bealtaine 2000-Aibreán 2010), ina bhainisteoir contae cúnta ar Chill Dara ar feadh sé bliana (Aibreán 1994 - Aibreán 2000) agus ina rúnaí contae ar Chill Mhantáin ar feadh ocht mbliana (Meitheamh 1986 - Aibreán 1994). Bhí sé ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar an VHI, ar Chomhlacht Leader Thiobraid Árann Thuaidh agus ina bhall de Choiste Iniúchóireachta na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Tá Máistreacht aige i nGnóthaí Poiblí agus Cumarsáid Pholaitiúil (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath), céim BA i mBainistíocht Phoiblí (An Foras Riaracháin), teastas agus dioplóma i dTreorú Cuideachtaí (Institiúid na Stiúrthóirí) agus d'fhreastail sé ar Chlár Ceannaireachta ag an Kennedy School of Government, Ollscoil Harvard.