Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Terry Prendergast

Comhalta den Bhord

Terry Prendergast

Comhalta den Bhord


Ceapadh Terry Prendergast ar an mBord i Lúnasa 2017 go ceann cúig bliana. Is Pleanálaí gairmiúil í le comhaltas corparáideach don Institiúid Pleanála na hÉireann. Tá réimse leathan taithí ghairmiúil agus acadúil aici in Éirinn agus thar lear. Is é Príomh-Pleanálaí le Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, in éineacht le léachtóir le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath an ról níos deireanaí a bhí aici. Sular ceapadh í, bhí sí fostaithe mar chigire in An Bord Pleanála agus d'oibrigh sí le Dugthailte Bhaile Átha Cliath agus i raon leathan údaráis pleanála. Bhronnadh BSc san Eacnamaíocht Chomhshaoil uirthi ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, MPhil sa Dearadh Uirbeach agus Réigiúnach ón Ollscoil Dún Éidinn agus MSc san Fhorbairt Inbhuanaithe ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.