Léim go dtí an príomhábhar

Una Crosse

Comhalta den Bhord

Una Crosse

Comhalta den Bhord


Ceapadh Una Crosse i mí Feabhra 2023 ar feadh téarma bliana, tugadh síneadh ama go dtí 26 Lúnasa 2024.
Tá os cionn 25 bliain de thaithí ghairmiúil pleanála ag Una Crosse, ó ba Chigire Sinsearach Pleanála í le déanaí sa Bhord Pleanála, mar ar ceapadh í in 2007. Roimhe sin, bhí róil éagsúla aici san earnáil phríobháideach agus sna húdaráis áitiúla.
Le cois Céim BSc (Onóracha) sa Phleanáil Chomhshaoil agus Dioplóma Iarchéime i bPleanáil Baile agus Tuaithe (QUB), tá dioplómaí iarchéime bainte amach ag Una san Innealtóireacht Chomhshaoil (TCD), i mBainistíocht EIA agus SEA (UCD), sa Dlí Pleanála agus Comhshaoil (Óstaí an Rí) mar aon le Máistreacht i mBainistíocht Chrios an Chósta (Ollscoil Uladh). Is ball í Una d’Institiúid Pleanála na hÉireann.