Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Tionscadail Leasa Choitinn Cásanna

Sa roinn seo gheobhaidh tú gach doiciméad a bhaineann le Tionscadail Leasa Choitinn aonair. Tá seacht gcinn de Thionscadal Leasa Choitinn in Éirinn, agus gheofar a sonraí ar an Liosta Aontas.

Shroich PCI0001, an tionscnamh EirGrid Idirnascaire Thuaidh-Theas, críoch den próiseas PCI agus eisíodh an cinneadh cuimsitheach 19 Nollaig, 2016.

Doiciméid