Léim go dtí an príomhábhar

An féidir liom cóip a fheiceáil nó cóipeanna a fháil den chomhairliúchán réamhiarratais nó den cháschomhaid scóipe?

Tá. Beidh an comhairliúchán réamhiarratais nó na comhaid chás scóipe ar fáil le féachaint nuair a bheidh na cásanna socraithe ag an mBord.  
Is féidir leat féachaint ar na cáschomhaid cinnte seo trínár seirbhís rochtana poiblí. Beidh taifid sa cháschomhad d’aon chruinnithe idir an Bord Pleanála agus an t-iarratasóir ionchasach a tionóladh le linn an phróisis chomhairliúcháin réamhiarratais.