Léim go dtí an príomhábhar

Tionscadail Leasa Choitinn Cásanna

Sa roinn seo gheobhaidh tú doiciméadí a bhaineann le Tionscadail Leasa Choitinn aonair agus gheofar a sonraí ar an Liosta Aontas.

Is é an Bord Pleanála an t-údarás inniúil maidir le Tionscadail Leasa Choitinn (TLC) faoi Rialachán 374/2013 na hEorpa ar Threoirlínte maidir le bonneagar fuinnimh tras-Eorpach.

D'ullmhaigh an Bord Pleanála Lámhleabhar um Nósanna Imeachta Próisis Deonaithe Ceadanna faoi airteagal 9 de Rialachán 347/2013 ar Threoirlínte maidir le Bonneagar Fuinnimh Tras-Eorpach.  

Doiciméid