Léim go dtí an príomhábhar

Tionscadail Leasa Choitinn Cásanna

Sa roinn seo gheobhaidh tú doiciméadí a bhaineann le Tionscadail Leasa Choitinn aonair agus gheofar a sonraí ar an Liosta Aontas.

Is é an Bord Pleanála an t-údarás inniúil maidir le Tionscadail Leasa Choitinn (TLC) faoi Rialachán 2022/869 na hEorpa ar Threoirlínte maidir le bonneagar fuinnimh tras-Eorpach.

Tá an Lámhleabhar Nósanna Imeachta um Dheonú Ceada  tugtha suas chun dáta ag an mBord Pleaála Rialachán 2022/869 ar Threoirlínte maidir le Bonneagar Fuinnimh Tras-Eorpach.