Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Tionscadail Leasa Choitinn Cásanna

Sa roinn seo gheobhaidh tú doiciméadí a bhaineann le Tionscadail Leasa Choitinn aonair agus gheofar a sonraí ar an Liosta Aontas.

Is é an Bord Pleanála an t-údarás inniúil maidir le Tionscadail Leasa Choitinn (TLC) faoi Rialachán 374/2013 na hEorpa ar Threoirlínte maidir le bonneagar fuinnimh tras-Eorpach.

D'ullmhaigh an Bord Pleanála Lámhleabhar um Nósanna Imeachta Próisis Deonaithe Ceadanna faoi airteagal 9 de Rialachán 347/2013 ar Threoirlínte maidir le Bonneagar Fuinnimh Tras-Eorpach.  

Doiciméid