Léim go dtí an príomhábhar

Tionscadail Údarás Áitiúil

Cásanna ina gceannaítear Talamh go hÉigeantach

Déileálann an Bord Pleanála le cásanna údaráis áitiúil agus údaráis stáit a bhaineann le talamh a cheannach go héigeantach. Ina measc seo tá Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh (OCÉ) agus éadáil éigeantach faoin Acht um Láithreáin Tréigthe 1990.

Measúnú Oiriúnachta Údaráis Áitiúil

Féadfaidh údaráis áitiúla iarratas a dhéanamh chuig an mBord Pleanála ar mheasúnú oiriúnachta.

treoirlínte d’iarratais ar fhorbairtí údaráis áitiúil ar gá ceadú faoi Alt 177AE maidir leo curtha ar fáil ag an mBord Pleanála.