Léim go dtí an príomhábhar

Déan Teagmháil Linn

Sonraí teagmhála

Contact details table
Seoladh 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902
Fón (01) 858 8100 nó Glao Áitiúil 1800 275 175
Facs (01) 872 2684
Uimhir Idirnáisiúnta +353 1 858 8100
Facs Idirnáisiúnta +353 1 872 2684
 
Seoltaí ríomhphoist
Gnáthachomhairc Phleanála, agus gach achomharc eile appeals@pleanala.ie
I gcás iarratais nó réamhiarratais
ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí
strategichousing@pleanala.ie
Saincheist theicniúil ag déanamh
breathnóireachta ar line
onlinesupport@pleanala.ie
I gcás iarratais nó réamhiarratais
ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh
sids@pleanala.ie
Tionscadail Údaráis Áitiúil laps@pleanala.ie
Féachaint ar cháschomhaid chinnte
nó cóipeanna de dhoiciméid ar cháschomhaid chinnte
publicaccess@pleanala.ie
Cumarsáid communications@pleanala.ie
Ceisteanna ginearálta, seol ríomhphost chuig bord@pleanala.ie

Ní féidir leat a bhfuil uait a fháil? Féach ar ár leathanach sonraí teagmhála breise.

Uaireanta oscailte

Uaireanta Oscailte
Dé Luain 9.15am – 5.30pm
Dé Máirt 9.15am – 5.30pm
Dé Céadaoin 9.15am – 5.30pm
Déardaoin 9.15am – 5.30pm
Dé hAoine 9.15am – 5.30pm
Dé Sathairn Dúnta
Dé Domhnaigh Dúnta
Laethanta saoire poiblí, Aoine an Chéasta
agus laethanta áirithe eile
Dúnta


Táimid ar oscailt an lá iomlán agus ní dhúnaimid don lón.

Ar laethanta áirithe eile nuair a bhíonn an oifig dhúnta, cuirimid é sin in iúl don phobal. De réir imthosca eisceachtúla, áfach, ní féidir linn é seo a dhéanamh i gcónaí. Muna bhfuil tú cinnte an mbeidh an oifig ar oscailt nuair a tá tú ag iarraidh teacht isteach, gheobhaidh tú an t-eolas ar fad ar an suíomh gréasáin againn www.pleanala.ie nó ar an bhfón ag 01 858 8100 nó Glao Áitiúil 1800 275 175 roimh a thaistilíonn tú.