Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Forbairt Bonneagair Straitéisigh (FBS)

Seoltar iarratais ar chead pleanála ar fhorbairt bonneagair straitéisigh go díreach chuig an mBord Pleanála i gcás mórfhorbairtí bonneagair straitéisigh de chuid údaráis áitiúla agus grúpaí eile.

 

Comhairliúcháin réamhiarratais


Iarratasóirí Ionchasacha


Údaráis phleanála


Baill den phobal

  • Cuirtear an pobal ar an eolas faoi chomhairliúcháin réamhiarratais ach ní féidir leo páirt a ghlacadh sna comhairliúcháin. Is féidir le baill an phobail tuilleadh a fháil amach faoi conas a oibríonn an próiseas comhairliúcháin réamhiarratais

Scóipeáil

Iarratasóirí Ionchasacha


Údaráis phleanála


Baill den phobal