Léim go dtí an príomhábhar

Mar Gheall Orainn

Is muidne an comhlacht reachtúil neamhspleách náisiúnta chun achomhairc ar phleanáil agus cásanna eile chomh maith le hiarratais dhíreacha ar bhonneagar straitéiseach agus forbairtí eile a chinneadh.

Cuir aithne ar an mBord

Cas ar Cathaoirleach agus Comhaltai Reatha an Bhoird

Ceapadh an Bhoird

Conas a n-oibríonn an próiseas

Feidhmeanna an Bhoird

feidhmeanna tugtha ag an Oireachtas don Bhord Pleanála faoi mhíreanna éagsúla reachtaíochta.

Struchtúr na hEagraíochta

Is féidir leat a fháil amach cé atá ar ár mBord agus ar ár gCoiste Bainistíochta inár struchtúr eagraíochta

Ár Misean, Sainordú agus Luachanna

Cód Iompair

Chun ionracas agus trédhearcacht leanúnach a chinntiú, tá Cód Iompraíochta do Bhaill agus d’Fhostaithe an Bhoird agus do Dhaoine Áirithe Eile ag an mBord Pleanála.

Plean Straitéiseach

Gheofar i bPlean Straitéiseach 2018 - 2023: Leathnaithe go dtí deireadh 2024 an Bhoird Phleanála creat a threoróidh an eagraíocht go ceann na chéad chúig bliana eile.

Meabhrán Tuisceana

meabhrán tuisceana ag an mBord Pleanála le comhlachtaí poiblí áirithe.

Seirbhís do Chustaiméirí

Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar Sheirbhís do Chustaiméirí an Bhoird Phleanála.

Staitisticí

Gheofar staitisticí ar cás-obair phleanála ar bhonn ráithiúil agus bliantúil