Léim go dtí an príomhábhar

Inrochtaineacht

Inrochtaineacht sa Bhord Pleanála

Ráiteas ar Inrochtaine
Geallann an Bord Pleanála ár seirbhísí a chur ar fáil don uile dhuine agus ár bhfreagrachtaí faoin Acht Míchumais 2005 a chomhlíonadh. Áirítear air seo:

  • Teacht a thabhairt ar ár bhfoirgneamh agus ar ionaid sheachtracha mar a mbíonn cruinnithe agus éisteachtaí ó bhéal againn.
  • Teacht a thabhairt ar ár seirbhísí.
  • Teacht a thabhairt ar sheirbhísí agus earraí a chuirtear ar fáil dúinn.
  • Teacht a thabhairt ar eolas a chuireann an Bord Pleanála ar fáil.

Oibrímid i gcónaí chun an teacht ar ár suíomh gréasáin agus seirbhísí agus a inúsáidte atá siad a mhéadú. Ba mhaith leis an mBord Pleanála cloí leis na treoirlínte agus caighdeáin ghlactha maidir le teacht a thabhairt cé go bhféadfadh sé go mbeadh ócáidí ann nuair nach mbíonn sé indéanta ná cuí teacht a thabhairt. Más amhlaidh, cuirfimid scéala chugat agus tairgfimid deiseanna malartacha eile duit, más féidir.


An tOifigeach Rochtana agus conas iarratas rochtana a dhéanamh
Cabhróidh ár nOifigeach Rochtana leat le ceisteanna agus iarratais rochtana.


An tOifigeach Fiosrúcháin agus conas gearán a dhéanamh faoin Acht Míchumais
Má chreideann tú gur theip ar an mBord Pleanála an tAcht Míchumais a chomhlíonadh, féadfaidh tú glaoch ar an Oifigeach Fiosrúcháin.


Iarratais rochtana nuair atáthar ag freastal ar imeachtaí an Bhoird Phleanála
Cuir scéala chugainn a luaithe is féidir sula dtugann tú cuairt ar an mBord Pleanála má tá riachtanais so-rochtaineachta agatsa nó ag duine ar bith i do ghrúpa ionas gur féidir linn cabhrú leat an rochtain sin a éascú.

Is féidir go dtógfaidh sé tamall orainn iarratais mar sin a chomhlíonadh i gcás imeachtaí áirithe. Mar sin iarraimid ort an oiread fógra agus is féidir a thabhairt dúinn agus scríobh chugainn roimh an spriocdháta atá luaite san fhógra. Is féidir nach mbeifear in ann iarratais maidir le himeacht a dhéanfar tar éis an spriocdháta cheal ama.


Leabhrán eolais réamhchuairte do chuairteoirí [PDF] [Word]
Cuireann an leabhrán eolais réamhchuairte do chuairteoirí eolas ar fáil ar an tslí le dul chuig ár n-oifig, an tslí isteach agus amach as, agus cad tá ar fáil inár n-ionad fáiltithe agus sna seomraí cruinnithe.


Eolas maidir leis an mBord Pleanála i bhformáidí eile
Is féidir linn eolas a chur ar fáil i bhformáidí éagsúla eile.


Inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin
Ba mhaith linn an teacht ar ár suíomh gréasáin a dhéanamh a insroichte agus is féidir do chách. Mar shampla, tá rogha agat idir cineálacha éagsúla taispeána. Ag barr gach leathanaigh is féidir leat méideanna éagsúla téacs a roghnú agus tá BrowseAloud ar fáil, leis.