Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Inrochtaineacht

Inrochtaineacht sa Bhord Pleanála

Ráiteas ar Inrochtaine
Geallann an Bord Pleanála ár seirbhísí a chur ar fáil don uile dhuine agus ár bhfreagrachtaí faoin Acht Míchumais 2005 a chomhlíonadh. Áirítear air seo:

  • Teacht a thabhairt ar ár bhfoirgneamh agus ar ionaid sheachtracha mar a mbíonn cruinnithe agus éisteachtaí ó bhéal againn.
  • Teacht a thabhairt ar ár seirbhísí.
  • Teacht a thabhairt ar sheirbhísí agus earraí a chuirtear ar fáil dúinn.
  • Teacht a thabhairt ar eolas a chuireann an Bord Pleanála ar fáil.

Oibrímid i gcónaí chun an teacht ar ár suíomh gréasáin agus seirbhísí agus a inúsáidte atá siad a mhéadú. Ba mhaith leis an mBord Pleanála cloí leis na treoirlínte agus caighdeáin ghlactha maidir le teacht a thabhairt cé go bhféadfadh sé go mbeadh ócáidí ann nuair nach mbíonn sé indéanta ná cuí teacht a thabhairt. Más amhlaidh, cuirfimid scéala chugat agus tairgfimid deiseanna malartacha eile duit, más féidir.


An tOifigeach Rochtana agus conas iarratas rochtana a dhéanamh
Cabhróidh ár nOifigeach Rochtana leat le ceisteanna agus iarratais rochtana.


An tOifigeach Fiosrúcháin agus conas gearán a dhéanamh faoin Acht Míchumais
Má chreideann tú gur theip ar an mBord Pleanála an tAcht Míchumais a chomhlíonadh, féadfaidh tú glaoch ar an Oifigeach Fiosrúcháin.


Iarratais rochtana nuair atáthar ag freastal ar imeachtaí an Bhoird Phleanála
Cuir scéala chugainn a luaithe is féidir sula dtugann tú cuairt ar an mBord Pleanála má tá riachtanais so-rochtaineachta agatsa nó ag duine ar bith i do ghrúpa ionas gur féidir linn cabhrú leat an rochtain sin a éascú.

Is féidir go dtógfaidh sé tamall orainn iarratais mar sin a chomhlíonadh i gcás imeachtaí áirithe. Mar sin iarraimid ort an oiread fógra agus is féidir a thabhairt dúinn agus scríobh chugainn roimh an spriocdháta atá luaite san fhógra. Is féidir nach mbeifear in ann iarratais maidir le himeacht a dhéanfar tar éis an spriocdháta cheal ama.


Leabhrán eolais réamhchuairte do chuairteoirí [PDF] [Word]
Cuireann an leabhrán eolais réamhchuairte do chuairteoirí eolas ar fáil ar an tslí le dul chuig ár n-oifig, an tslí isteach agus amach as, agus cad tá ar fáil inár n-ionad fáiltithe agus sna seomraí cruinnithe.


Eolas maidir leis an mBord Pleanála i bhformáidí eile
Is féidir linn eolas a chur ar fáil i bhformáidí éagsúla eile.


Inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin
Ba mhaith linn an teacht ar ár suíomh gréasáin a dhéanamh a insroichte agus is féidir do chách. Mar shampla, tá rogha agat idir cineálacha éagsúla taispeána. Ag barr gach leathanaigh is féidir leat méideanna éagsúla téacs a roghnú agus tá BrowseAloud ar fáil, leis.