Léim go dtí an príomhábhar

Conas Achomharc Pleanála a Dhéanamh

I gcoitinne, ní mór do dhuine ar bith ar mian léi nó leis forbairt a dhéanamh iarratas a dhéanamh ar chead pleanála chuig a gcomhairle contae, a gcomhairle cathrach nó a gcomhairle cathrach agus contae (an t-údarás pleanála). Déanfaidh an t-údarás pleanála cinneadh ar an iarratas cead pleanála a dheonú nó a dhiúltú. Is féidir an cinneadh seo a achomharc chuig An mBord Pleanála.

Cé atá i dteideal achomharc a dhéanamh?

Is féidir leat achomharc a dhéanamh má bhaineann tú le haon cheann den dá ghrúpa thíos:
 

1.

Rinne tú iarratas chuig an údarás pleanála ar chead d’fhorbairt bheartaithe.
Tá iarratas chéad pháirtí á dhéanamh agat. Is féidir le céad pháirtí achomharc a dhéanamh:
  • maidir le cinneadh an údaráis pleanála chun cead a dhiúltú;
  • maidir le haon choinníoll a chuir an t-údarás pleanála ag gabháil le deonú ceada;
  • an tslí a gcuireann údarás pleanála téarmaí na Scéime Ranníocaíochta Forbartha nó na Scéime Forlíontaí Ranníocaíochta Forbartha i bhfeidhm ar choinníollacha sa deonú ceada. Is féidir achomharc a dhéanamh maidir leis an tslí ar chuir údarás pleanála coinníoll ranníocaíochta speisialta i bhfeidhm. Achomhairc Alt 48 nó 49 iad seo.
 

2.

Rinne tú iarratas chuig an údarás pleanála maidir le forbairt bheartaithe.
Tá iarratas tríú páirtí á dhéanamh agat. Is féidir le tríú páirtí achomharc a dhéanamh:
  • maidir le cinneadh an údaráis pleanála;
  • maidir le haon choinníoll a chuir an t-údarás pleanála ag gabháil le deonú ceada.

Má mheasann tú nach mbaineann tú le haon cheann den dá ghrúpa seo, tá líon beag cásanna eile inar féidir leat achomharc a dhéanamh. Gheobhaidh tú mionsonraí na gcásanna seo agus eolas ar cé hiad na daoine ar féidir leo achomharc a dhéanamh sa leathanach fíricí "Cén sórt achomhairc is féidir a dhéanamh?" nó trí theagmháil a dhéanamh linn. Is féidir go mbeidh tú in ann bheith páirteach trí bhreathnóireacht a dhéanamh ar achomharc bailí.

Ar mhaith leat leagan inphriontáilte?


Conas Achomharc Pleanála a Dhéanamh (PDF, 305KB)