Léim go dtí an príomhábhar

Séanadh

Déanann an bord an láithreán gréasáin seo a chothabháil chun go mbeidh an pobal in ann teacht ar fhaisnéis faoina bhfuil ar siúl aige agus faoi bheartais an Bhoird i gcoitinne. Is mian linn go mbeadh an fhaisnéis seo tráthúil cruinn. Má thugtar le fios dúinn go bhfuil earráidí ann déanfaimid ár ndícheall iad a cheartú. Ní ghlacann an Bord, áfach, le freagracht ná dliteanas d’aon sórt as an bhfaisnéis atá ar an láithreán seo.

Maidir leis an bhfaisnéis seo:

  • Faisnéis ghinearálta atá ann agus ní bhaineann sí le tosca duine faoi leith nó aonáin ar bith;
  • ní gá go mbeadh sí cuimsitheach, iomlán, cruinn nó cothrom le dáta;
  • uaireanta bíonn sí nasctha le suímh sheachtracha nach bhfuil smacht ag seirbhísí an Bhoird orthu agus nach nglacann an Bord aon fhreagracht astu;
  • ní comhairle ghairmiúil nó comhairle dlí atá inti (má tá comhairle faoi leith uait ba chóir duit dul i gcomhairle le gairmí cáilithe cuí).

Is mian linn nach mbeadh ach an cur isteach is lú de bharr earráidí teicniúla. D’fhéadfadh sé tarlú, áfach, gur cruthaíodh nó gur struchtúraíodh cuid de na sonraí nó den bhfaisnéis ar ár láithreán i gcomhaid nó i bhformáidí nach bhfuil saor ó earráidí, agus ní féidir linn barántas a thabhairt nach dtarlóidh briseadh dár seirbhís nó nach gcuirfidh a leithéid d’fhadhbanna isteach uirthi. Ní ghlacann an Bord le freagracht ar bith maidir le fadhbanna a tharlaíonn de bharr an láithreán seo a úsáid nó aon láithreán seachtrach atá nasctha leis.