Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Bí páirteach - Tuairimí

Nuair a thugann tú tuairim, tráchtann tú ar iarratas nó achomharc reatha atá faoi bhráid an Bhoird Phleanála. Is féidir tuairim a thabhairt ar go leor cineálacha cásanna. Tá difríochtaí tábhachtacha ann ag brath ar an gcineál cáis agus mar sin tá sé tábhachtach go leanann tú na riachtanais chearta don chineál cáis atá i gceist.

Conas tuairim a thabhairt ar achomharc pleanála reatha

Is féidir le duine ar bith, taobh amuigh den iarratasóir nó den achomharcóir, trácht ar achomharc reatha pleanála. Is ionann achomharc pleanála agus athbhreithniú ar chinneadh a rinne údarás pleanála.

Tuilleadh eolais

Tuairim ar iarratas ar fhorbairt tithíochta straitéisí

Is féidir le duine ar bith, taobh amuigh den iarratasóir, trácht ar iarratas ar fhorbairt tithíochta straitéisí.

Is ionann iarratas ar fhorbairt tithíochta straitéisí (FTS) agus iarratas ar chead pleanála a dhéantar go díreach chuig an mBord Pleanála maidir le forbairtí áirithe tithíochta. I measc na samplaí tá forbairtí de 100 teach nó níos mó, aonaid chóiríochta do mhic léinn nó forbairt mheasctha tithíochta agus cóiríochta do mhic léinn.

Féadfaidh baill den phobal tuairim a thabhairt dúinn ar iarratas Bonneagairt Tithíochta Straitéisí ar líne.

Tuilleadh eolais anseo

Tuairim ar iarratas ar fhorbairt bonneagar straitéisigh

Is féidir le duine ar bith, taobh amuigh den iarratasóir, trácht ar iarratas ar fhorbairt bonneagair straitéisigh.

Seoltar iarratais ar chead pleanála ar fhorbairt bonneagair straitéisigh go díreach chuig an mBord Pleanála i gcás mórfhorbairtí bonneagair de chuid údaráis áitiúla agus daoine eile. I measc na samplaí tá mótarbhealaí, línte iarnróid, píblínte, calafoirt nó saoráidí móra mar ospidéil.

Tuilleadh eolais