Léim go dtí an príomhábhar

Bonneagair

Cineálacha Cásanna Bonneagair

 

Forbairt Bonneagair Straitéisigh (FBS)

Seoltar iarratais ar chead pleanála ar fhorbairt bonneagair straitéisigh go díreach chuig an mBord Pleanála i gcás mórfhorbairtí bonneagair straitéisigh de chuid údaráis áitiúla agus grúpaí eile. I measc na samplaí tá mótarbhealaí, línte iarnróid, píblínte, aerfoirt, calafoirt nó áiseanna móra ar nós ospidéil.


Tionscadail Údarás Áitiúil

Déileálann an Bord Pleanála le cásanna údaráis áitiúil agus údaráis stáit a bhaineann le talamh a cheannach go héigeantach. Ina measc seo tá Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh (OCÉ) agus éadáil éigeantach faoin Acht um Láithreáin Tréigthe 1990.


Pleanáil Limistéir Mhuirí

Is é an Bord Pleanála an comhlacht náisiúnta a dhéanann cinneadh cead a thabhairt nó a dhiúltú d’fhorbairt sa Limistéar Muirí.