Léim go dtí an príomhábhar

Cuardach Cáis

Cuardaigh cásanna ó 2016 go dtí seo.

Cuardaigh Cásanna

I gcás cásanna níos sine, is féidir leat cuardach a dhéanamh ag baint úsáide as an nasc seo Cuardaigh cásanna 1995-2015

Cuardaigh anseo le haghaidh cásanna ó 2016 go dtí seo.

De réir cásuimhreach a eagraítear achomhairc, tuairimí agus iarratais.

Más fearr leat cuardach ó léarscáil. Cuardach Mapa:

 

Seans go dtaispeántar d’uimhir thagartha ABP mar “ABP-301000-21”, bain úsáid as na sé uimhir láir amháin don bhosca Cásuimhir ABP thíos.

Mura bhfuil an cásuimhir agat, cuardaigh de réir dáta, seoladh nó údarás pleanála.

Dáta taiscthe ó/chuig
Dáta cinnidh ó/chuig